WAZA Z BRONOCIC – DOWÓD OBECNOŚCI W POLSCE STAROŻYTNYCH KOSMITÓW?

waza-z-bronocic.jpg

Waza z Bronocic to tajemniczy obiekt. Wiele osób zastanawia się, czy kosmici naprawdę istnieją? Mówi się o kręgach w zbożu, statkach kosmicznych w różnych częściach świata, ale czy widziano kosmitów w Polsce? Przykładem na obecność kosmitów w Polsce ma być to tajemnicze naczynie. Jaka jest prawda?

Odkrycie wazy z Bronocic

Okazuje się, że najstarszym na świecie wizerunkiem pojazdu kołowego jest waza z Bronocic.

Została ona odkryta w 1976 roku w czasie wykopalisk, które były prowadzone na terenie dużej neolitycznej osady w Bronocicach nad rzeką Nidzicą.

Wiek tej wazy szacowany jest na 3635 – 3370 p.n.e. zgodnie z datowaniem radiowęglowym.

Tego odkrycia dokonali profesor Janusz Kruk z krakowskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Sarunas Milisauskas ze State University of New York z Buffalo.

waza-z-bronocic.jpg
Źródło: Internet

Zanim jednak dokonano tego odkrycia, to za najstarsze dowody używania wozu były uważane gliniane tabliczki z Unik, które są datowane na 3565 – 3428 p.n.e.

Zastanawiające jest, czy Sumerowie, którzy wynaleźli wiele rzeczy, np. koło garncarskie, liczydło, pismo, kalendarz z podziałem na 12 miesięcy czy też siedmiodniowy tydzień, mogli również zbudować pierwszy wóz.

Jednak tego tak naprawdę nie wiadomo.

Warto również dodać, że ta waza jest również starsza od kredowego modelu koła, który został odkryty w 1974 roku przez Holendrów na stanowisku Jebel Aruda nad środkowym Eufratem w Syrii.

Co przedstawia waza z Bronocic?

Waza z Bronocic to gliniane naczynie, które ma średnicę 26 centymetrów.

Znajdują się na niej ornamenty przedstawiające drzewo, rzekę oraz tajemniczą mapę.

Jednak o wiele ciekawsze są czterokołowe pojazdy z dyszlem, gdzie cztery z nich mają rozdwojone żerdzie, a piąty zakończony jest trzema belkami.

waza-kosmici.jpg
Źródło: Internet

Do tego każdy z tych wozów ma, aż pięć kół, z których jedno znajduje się centralnie na środku.

Współcześni archeologowie nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić, czemu służyło albo co symbolizowało piąte koło.

Dowód na obecność kosmitów?

Niektórzy wierzą w to, że waza z Bronocic to kolejny dowód na to, że Ziemię w dawnych czasach odwiedzali starożytni astronauci.

Według nich rysunek na wazie przedstawia pojazd kosmiczny, który był wyposażony w dwa lub trzy działka strzelnicze.

Natomiast ten tajemniczy piąty okrąg może być zbiornikiem na paliwo albo kokpitem pilota.

Dyskusje dotyczą również mapy, która może pokazywać miejsce lądowania albo zakopania innych pradawnych artefaktów.

Dzisiaj waza z Bronocic przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, a osobom zwiedzającym udostępniania jest tylko wierna kopia.

⇒ Czytaj także: STAROŻYTNI ASTRONAUCI: ZAGADKA NAGROBKA Z PALENQUE

♦ Zareklamuj wydarzenie, swoją działalność, produkty itd. – dodaj ogłoszenie KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu ⇒ kontakt@odkrywamyzakryte.com

Chcesz poznać więcej tajemnic świata? KLIK

Komentarze