NWO – TRZY LITERY, KTÓRE CHCĄ ZMIENIĆ OBLICZE ŚWIATA

NWO.JPG
fot.depositphotos.com

Na przełomie XX oraz XXI wieku na naszych oczach wzrosła idea Nowego Porządku Światowego NWO, nowego ładu globalnego. Pomysł ten powstał już znacznie wcześniej, nie mniej jednak w ostatnich dziesięcioleciach tempo jego realizacji nabrało przyspieszenia.

Samo wyżej wspomniane sformułowanie głównie kojarzy się z możnymi rodami tego świata jak, chociażby Rockefellerowie czy Rothschildowie.

Osoby indywidualne kojarzone z NWO to George Soros, nasz rodak Brzeziński czy ogólny konglomerat bankierów i finansistów.

Jednakże to nie wszystko, ponieważ nowy ład globalny to również pewne powiązania z Chipowaniem ludzi, depopulacją, a także już bardziej ze sfery religijnej z samym Antychrystem.

Innymi słowy, owa idea, to coś niezwykle rozbudowanego coś, co sięga można napisać, do naszych kieszeni oraz w nasze wierzenia.

NWO – nowe porządki na świecie

W XX wieku termin NEW WORLD ORDER padał z ust takich osób jak, chociażby Woodrow Wilson, George Bush senior czy Michał Gorbaczow. Innymi słowy, ludzie posiadający władzę na naszej planecie otwarcie postulują za wprowadzeniem owej idei.

Argumentowane jest to w różny sposób, ale zawsze wmawia się nam, czyli społeczeństwu, że to dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa. Innymi słowy, ci ludzie wiedzą lepiej od nas, co jest dla nas i naszych rodzin najlepsze.

ucisk-nwo.jpg
fot.depositphotos.com

Brzmi to dość schizofreniczne, ale taka jest rzeczywistość w głowach wielu globalistów.

Świadczy o tym, chociażby wypowiedź Sorosa, który nie tak dawno określił siebie mianem anioła, którego obowiązkiem jest zbawić ludzkość.

Przy tej okazji dobrze jest wspomnieć o czymś takim jak obłęd. Otóż ta dolegliwość czy też choroba może dopaść każdego człowieka.

Nie ma tutaj znaczenia czy jesteśmy bogaci, biedni, zdrowi czy chorzy.

Jednak o jednej rzeczy należy pamiętać, jeżeli osoba posiadająca władzę popada w obłęd wówczas stanowi ona zagrożenie dla siebie i przede wszystkim dla innych. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku, chociażby Hitlera.

nwo.jpg
fot.depositphotos.com

Dlatego miejmy świadomość też i taką, że owi filantropi czy też elita XXI wieku to ludzie z krwi i kości a co za tym idzie, również osoby podatne na chorobę obłędu. Liczne wypowiedzi prominentnych polityków świadczą o istnieniu takiego obłędu.

Zatem jakie kroki zostały już zrealizowane?

Unia Europejska, czyli nowy porządek w Europie

Powołanie do istnienia UE, która obecnie ma plany przekształcenia się w jakieś duże supermocarstwo. Przypomnijmy również ostatni pomysł o powołaniu armii UE.

Te plany to coś niebezpiecznego coś, co świadczy o wyżej wspomnianym obłędzie.

ONZ, czyli organizacja stojąca na czele pokoju i praworządności.

Wydarzenia w Syrii czy na Ukrainie pokazują słabość ONZ, ten twór to fikcja, ale co ważne, fikcja potrzebna na rzecz NWO, stąd istnieje nadal i ma się dobrze.

fot.depositphotos.com

Dalej należy wymienić NATO oraz system walutowy Bretton Woods i Światową organizację handlu. Cel główny to zatarcie granic, wyznań i czegoś takiego jak kultura i historia poszczególnych narodów.

Zakończeniem procesu realizowania idei NWO będzie czy też ma być połączenie wybranych ugrupowań, które utworzą władzę globalną z zakresu polityki, gospodarki, zbrojenia czy zakresu samej ideologii, a zatem i religii.

Przy tej okazji należy pamiętać, że często rządy to pewna fasada, za którą stoi człowiek bądź organizacja pociągająca za sznurki.

 

nwo.jpg
Earth breaking golden chain of New World Order (NWO) fot.depositphotos.com

Może to brzmieć dość skrajnie, jednak obecnie tak wyglądają realia. To w dużej mierze najbogatsze rody stanowią o tym, co zostanie wprowadzone w życie, kiedy oraz na jaką skalę.

Podsumowanie

Nowy porządek świata to nowy pomysł na sprawowanie władzy oraz wzięcie człowieka jako jednostki za twarz (zamordyzm).

Nie łudźmy się, że jest inaczej. Władza jest tym elementem życia, który w bardzo wielu sytuacjach wytwarza obłęd.

Jeżeli połączymy ów obłęd z NWO oraz tymi, którzy tę ideę promują, wówczas na horyzoncie nie majaczy nic pozytywnego.

Nie można także zapomnieć o dążeniu NWO do depopulacji i redukcji ludności na świecie do poziomu 500 000 dla łatwiejszej kontroli zniewolonego społeczeństwa.

nwo.jpg
fot.depositphotos.com

Co my sami możemy zrobić w obliczu czegoś o zasięgu globalnym?

Po pierwsze i najważniejsze miejmy tę kwestię na uwadze i uświadamiajmy jak największą ilość ludzi , ponieważ często duże rzeczy rozpoczynają się od pojedynczego źdźbła trawy.

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Mohandas Karamchand Gandhi

Komentarze