KSIĘGA KOLBRIN – NIEZNANA KSIĘGA HISTORII LUDZKOŚCI

księga-kolbrin.jpg
fot.123rf.com

Księga Kolbrin, nazywana jest również Biblią i stanowi jedną z wielu starożytnych ksiąg, opowiadających historię stworzenia ludzkości. Poza tym znajdujemy w niej zapiski dotyczące istnienia starożytnej cywilizacji, która miała zamieszkiwać Ziemię, jeszcze przed pojawieniem się Adama i Ewy. Jej zapisy budzą ogromne kontrowersje, u niektórych osób budzi przerażenie. Polemika z jej udziałem opiera się przede wszystkim o zapiski dotyczące istnienia na naszym globie w dawnych czasach wysoko rozwiniętej cywilizacji.

Wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu tego tekstu.

Księga Kolbrin pozostaje nieznana, opisując dawne zagadnienia zapomnianej historii ludzkości.

Jest ona niezwykle złożona i trudna w dokładnej interpretacji, gdyż poza informacjami dotyczącymi wydarzeń minionych, zawiera zapisy przepowiedni dotyczących wielkich katastrof, jakie mają dotknąć ludzi w przyszłości.

Za co najmniej interesujący można uznać opis osoby „Niszczyciela” zawarty w Księdze Kolbrin.

Został on przedstawiony jako rodzaj klucza do ważnych wydarzeń w historii Ziemi jak Potop czy egipski Exodus.

Jednocześnie ma być powiązany z licznymi innymi katastrofami, które dopiero na nas czyhają.

Nic więc dziwnego, że w kontekście zawartych w tym piśmie informacji, pewne grupy stawiają je jako odpowiednik chrześcijańskiej, klasycznej Biblii.

Czym dokładnie jest Księga Kolbrin?

Na jej stronicach znajdujemy zbiory starożytnych tekstów, które były ukrywane i zachowane za pośrednictwem tajnych stowarzyszeń przez okres niemal 1000 lat.

Niektóre informacje wskazują, iż te wiekowe teksty zostały uratowane przed spaleniem w 1184 roku w Glastonbury Abbey, na terenie Anglii, gdzie były przechowywane.

Zdaniem niektórych osób występuje silne i niezwykle głębokie połączenie części zapisów starożytnej księgi z osobą samego Jezusa Chrystusa.

Wielu badaczy wyraża wspólny pogląd, iż Księga Kolbrin stanowi świecki zbiór tekstów, datowany na około 3600 lat.

Można spotkać się z opinią, że do jej napisania doszło mniej więcej w tym samym czasie co Starego Testamentu.

Z uwagi, iż jest to zbiór tekstów, to ich autorstwo przypisywane jest różnym autorom.

Znajdują się wśród nich starożytni Egipcjanie, a nawet Celtowie.

Biblia Kolbrin podobnie jak ta klasyczna, chrześcijańska składa się z dwóch oddzielnych części.

W ich skład wchodzi łącznie 11 ksiąg.

 

księga-kolbrin.jpg
foto.123rf.com

 

Autorstwo pierwszych sześciu przypisane zostało starożytnym Egipcjanom, natomiast pozostałe 5, mieli stworzyć celtyccy kapłani.

Powszechny jest pogląd, że do powstania Księga Kolbrin doszło bezpośrednio po Exodusie, który datowany jest na XV w. p.n.e.

Zapisy z tej niezwykłej, dawnej publikacji uznaje się za pierwszy, zachowany dokument judaistyczno-chrześcijański, który precyzuje kreacjonizm, zasady ewolucji człowieka oraz inteligentny projekt.

W Biblii Kolbrin znajdujemy również pewne zasady matematyczne, które stanowią informację i potwierdzenie silnego zamiłowania starożytnych druidów do matematyki oraz astronomii.

Na stronach tej kontrowersyjnej księgi znajdujemy zapisy dotyczące stworzenia człowieka, informacje dotyczące istnienia starożytnych kultur, które były wysoko rozwinięte i przebywały na Ziemi jeszcze przed Adamem i Ewą.

W pierwszej części Biblii Kolbrin znajdujemy opis stworzenia świata, który interpretowany jest w sposób religijny, jak również naukowy.

W ostatnich częściach znajdujemy natomiast przede wszystkim odniesienia do osoby Jezusa Chrystusa.

Podobieństwa

Intrygujący może być fakt, iż w Księdze Kolbrin znajdujemy również informacje o upadłych aniołach, które znamy m.in. z Biblijnej Księgi Rodzaju czy apokryficznej Księgi Henocha.

Różniło się nieco nazewnictwo, gdyż w Księdze Kolbrin znajdujemy odniesienia do „mężczyzn śmiertelnych”, którzy brali za żony córki Adama i Ewy i mieli z nimi dzieci.

Mamy pewność, że dotyczy to tych samych istot, jednak jednocześnie może stanowić zaprzeczenie istnienia półboskich hybryd, rodzących się na skutek łączenia się „Synów Boga” z ludzkimi kobietami.

Niszczyciel i wizja końca świata

Fragmenty wspominające osobę Niszczyciela oraz wielkiej katastrofy z jego udziałem, mogą przywodzić na myśl uderzenie w Ziemię wielkiego meteorytu, lub tez wybuch ogromnego, wręcz super wulkanu.

Historia naszej planety jest dość bogata w tego rodzaju wydarzenia i większość z nas zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jakie zagrożenia czyhają na nas od strony natury.

Być może więc pojawiający się w księdze Niszczyciel, nie stanowi Biblijnego Antychrysta, ale jest reprezentacją samej planety Ziemi i jej kruchości oraz zagrożeń, jakie sama sobie stwarza?

Tylko czy wiedza niemal 4 tysiące lat temu była aż tak rozległa?

Niszczyciel określany jest jako niezwykle masywne ciało niebieskie, odpowiedzialne za 10 lat egipskich plag, a nawet za potop oraz zatonięcie Atlantydy.

 

posejdon-atlantyda.jpg
fot.123rf.com

 

Informacje z nim związane znajdujemy w pierwszych sześciu księgach Księgi Kolbrin.

Miały one prawdopodobnie stanowić zapis wiedzy odnośnie do tego ciała niebieskiego i jednocześnie ostrzeżenie dla potomnych, przed możliwością jego powrotu.

Znajdujemy tu również niezwykle dokładne opisy samej Ziemi, jak i sąsiadującego z nią obiektu.

Czy więc te wzbudzające liczne kontrowersje zapiski, miały być dla nas jedynie przestrogą, przed czymś, co może nas spotkać?

Księga Kolbrin

To niezwykłe pismo składa się z wielu złożonych ze sobą elementów.

Każdy znalazł swoje miejsce i szereg interpretacji, nad których słusznością możemy jedynie gdybać.

Jak wiele reliktów tak dawnej przeszłości, tak i ta księga zdaje się dawać zdecydowanie więcej pytań niżeli odpowiedzi.

Niektóre jej zapisy przerażają, jednak warto mieć na uwadze, że każda wizja końca świata wzbudzała niepokój, a czasem nawet przerażenie.

Istnieją grupy osób, które również tutaj dopatrują się powiązań z UFO.

Czy słuszne?

Możliwe, że nigdy nie poznamy prawdy, jednak silnie zastanawia, kim byli ludzie ze starożytnej, rozwiniętej cywilizacji i co takiego zawisło nad głowami przerażonych Egipcjan, wywołując w ich mniemaniu plagi przez okres 10 lat.

Czy były to zjawiska naturalne, religijne, a może odpowiedzialni za nie byli przybysze z zupełnie innego zakątka kosmosu?

Z pewnością nie powinniśmy zaprzestać poszukiwania odpowiedzi.

Takie dawne dzieła sprawiają bowiem, że zyskujemy przede wszystkim zdecydowanie większą wiedzę o nas samych, o świecie, w jakim mieszkamy, a pojawiające się pytania jedynie potęgują ciekawość

 

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze