MASONERIA – DOMYSŁY, POGŁOSKI, FAKTY

Masoni
Prawo autorskie: leks / 123RF Zdjęcie Seryjne

Masoneria to fakt! Już w 2017 roku swoje trzechsetlecie świętować będzie brytyjska loża masońska. Już cztery lata później, w 2021 roku, uroczystości rocznicowe czekają polską komórkę tej organizacji. To znaczy, można jedynie podejrzewać, że będą jakieś uroczystości, jako że członkowie Wielkiej Loży niezwykle rygorystycznie podchodzą do kwestii dyskrecji i zachowania tajemnicy. Od początków budowania tej owianej mgłą domysłów i hipotez organizacji, czyli mniej więcej od XIV wieku, wszystkie historie odnoszące się do Wolnomularstwa są tylko pogłoskami. Jakie są więc fakty?

Ruch wolnomularski to swoista wspólnota, zjednoczona pod ideą budowania świata osnutego „niewidzialną pajęczyną” wpływów i kierująca się wiedzą jako źródłem podstawowej wartości oraz prawdziwą drogą do zbawienia.

Ze swoją hierarchią na kształt piramidy, z całym kanonem tajemnic, ściśle strzeżonymi stopniami wtajemniczenia i elitarnym gronem członków na szczycie, znających sedno – czyli prawdę o Wielkim Architekcie Wszechświata-jest dziś jedną z sekt budzących respekt, dreszcz, strach.

Głównie dlatego, że po blisko trzystu latach, w gruncie rzeczy nadal nic o nich nie wiemy.

Wielką Lożę otwarto w Wielkiej Brytanii dokładnie 24 czerwca 1717 roku, jako zwieńczenie aktywności ruchu wolnomularskiego.

Do grona ojców – założycieli należała znakomita śmietanka londyńskiego świata bogatych rzemieślników i robotników.

Swoje poznanie świata, swoją formację życiową oparli w znacznej mierze o praktyki okultystyczne – co siłą rzeczy, w tamtych czasach musiało pozostawać w ukryciu przed opinią publiczną.

Z czasem, masoni tak okopali się w swoich tajemnicach,a członków spętali tak żelazną dyscypliną, że niewiele prawdziwych informacji przedostawało się do zewnętrznego świata.

I tak jest do dziś. Pogłoski i domysły.

 

Masoneria
FOT.123RF.COM

 

Wiadomo, że są 33 poziomy wtajemniczenia, a każdy kolejny jest ściśle strzeżony i niedostępny dla poziomów niższych.

Do struktury masońskiej nie można trafić z ulicy.

Do pierwszego stopnia wtajemniczenia zapraszani są specjalnie wybrani kandydaci, którzy muszą przejść weryfikację.

Jedynie poręczenie od dwóch członków loży daje przepustkę do masonerii.

Aby awansować w hierarchii, należy jak najszybciej wyzbyć się przywiązania do tradycyjnych wartości i okazać gotowość do poświęceń dla kariery.

Skrupuły są zbędne. Dlatego też, osoby wpływowe, zajmujące w świecie realnym wysoką pozycję, zasiadają w masońskiej hierarchii na szczytach piramidy. Właściwe uczestnictwo w strukturze rozpoczyna się od poziomu 4. Poziomy 4-18 to loża czerwona. 19-30, masoneria czarna. 31-33 to masoneria biała – tylko dla możnych tego świata.

Każdy krok wtajemniczenia to dostęp do kolejnych tajemnic gnostyckiej magii oraz władza nad masonami niższych stopni.

To również wyższy poziom konspiracji i obowiązki związane z dochowaniem tajemnicy – i odpowiedzialnością za utrzymanie dyskrecji.
Dlaczego masoneria jest tak często utożsamiana i zestawiana z Żydami?

Z pewnością dlatego, że wielu Żydów zasiada w szeregach masonerii.

Również dlatego, że zarówno masoneria, jak i Żydzi, są łączeni z władzą, posiadaniem wpływów, z elitą społeczną i bogactwem.

W okresie dynamicznego rozwoju organizacji masońskich w wielu krajach równocześnie obserwowano poszerzanie wpływów i finansowy rozwój żydowskich spółek.

Koniec XVII wieku to bezsprzeczne panowanie żydowskich banków na całym świecie (powołany w 1694 roku Bank of England z żydowskim kapitałem stał się symbolem tego panowania).

Z dnia na dzień powiększały się żydowskie majątki, nazwiska Rothschildów i Rockefellerów trzęsły podstawami Ziemi, a obserwatorzy jawnych organizacji, jakie zakładali masoni, łączyli je ze sobą w jednym słowie: żydomasoneria.[/caption]

 

Pentargram
fot..graphicstock.com

Ponieważ faktów jest niewiele, a domysłów, plotek i dywagacji całe mnóstwo, nie wiadomo jaki tak naprawdę jest dziś zasięg loży masońskiej i jak silny związek ma z żydowską ofensywą.

Jeżeli jednak, choć promil z wygłaszanych hipotez można uznać za fakt, można z pewnością mówić o potędze międzynarodowej masońskiej organizacji.

Książkę Czarna księga masonerii  kliknij

Książkę Polskie ścieżki masonerii kliknij

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

 

Komentarze