TAJNA BIBLIA SPRZED 1500 LAT!

tajna-biblia.jpg
Tajna biblia

Tajna Biblia sprzed 1500 lat długo pozostawała w ukryciu. W 2014 roku Muzeum Etnograficzne w Ankarze ujawniło zaskakujące znalezisko. Watykan jest zaniepokojony jej treścią, która głosi m.in., że Jezus ani nie był synem Boga, ani nie został ukrzyżowany.

Odnaleziony artefakt

W 2010 roku podczas operacji wymierzonej przeciwko przemytnikom antycznych dóbr kultury policja przechwyciła tajemniczą księgę oraz inne zabytki. Odnalezione artefakty długo przechowywano w ankarskim sądzie.

Dopiero w 2014 roku trafiły one do Muzeum Etnograficznego w Ankarze, które ujawniło szokujące znalezisko – Biblię sprzed 1500-2000 lat.

Tamtejsi eksperci ocenili księgę i potwierdzili jej unikalność oraz autentyczność.

Biblię wykonano ze skóry.

 

tajna-biblia.jpg
Tajna biblia

 

Jej skórzane karty pokryte są złotymi literami w języku aramejskim, uchodzącym za język Jezusa.

Ze względu na działanie czasu księga wymagała prac konserwacyjnych.

Strony były ciemne, niektóre ze nich zostały uszkodzone, a niewielka ich część stała się praktycznie nieczytelna.

Wartość oryginalnego egzemplarza oszacowano na ok. 40 mln lir tureckich (ok. 70 mln PLN), a kserokopie na 3-4 mln lir.

Biblijne odmienności

Jedną z kontrowersji w tajnej Biblii jest tekst uznany prawdopodobnie za Ewangelię Barnaby, która zgodnie z islamskim credo traktuje Jezusa jako człowieka i proroka (jednego z wielu), odrzuca naukę o Trójcy Świętej i ukrzyżowaniu Jezusa oraz zawiera zapowiedź nadejścia proroka Mahometa.

 

tajna-biblia.jpg
Tajna biblia

 

W jednym z fragmentów księgi apostoł Paweł uważany za „zwodziciela”, podaje, że Jezus wstąpił do niebios żywy, a na krzyżu faktycznie został ukrzyżowany Judasz Iskariota (zdrajca).

W innym zapisie tak jak podaje to islam, księga zapowiada przyjście proroka Mahometa.

Zaniepokojony tym odkryciem Watykan zwrócił się do władz tureckich o zezwolenie ekspertom kościoła katolickiego na ocenę Biblii i jej treści.

Przedstawiciele Watykanu twierdzą, że owa tajna Biblia jest tworem społeczności gnostyckiej, a nie chrześcijańskiej.

Autentyczność książki została sprawdzona przez dużą liczbę religijnych ekspertów i władz z Teheranu.

Wszyscy zapewniają, że znaleziony tekst jest oryginalny.

Odkrycie to przeczy naukom chrześcijaństwa Nowego Testamentu, wzbudzając wiele kontrowersji w religijnym świecie.

 

Wielu twierdzi, że podczas Soboru Nicejskiego Kościół katolicki wybrał Ewangelie, które składają się na aprobowaną Biblię, pomijając Ewangelię Barnaby, która kłóciła się
z jego nauką.

 

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze