POLE MAGNETYCZNE SŁOŃCA cz.2 SŁOŃCE I JEGO AKTYWNOŚĆ

Pole magnetyczne
Prawo autorskie: vampy1 / 123RF Zdjęcie Seryjne

Stopień aktywności słonecznej określa się na podstawie obserwacji słonecznych plam, których pole magnetyczne osiąga natężenie tysięcy razy większe od średniego. Ze względu na to mają one znacznie obniżoną temperaturę i możemy je obserwować jako ciemniejsze miejsca na słońcu. Przeciętne rozmiary plam emitowanych przez słońce dochodzą do kilkudziesięciu tysięcy kilometrów.

Zapraszamy do zapoznania się również z częścią pierwszą cyklu o słońcu.

Raz na jakiś czas zdarzają się jeszcze większe okazy, które mogą żyć nawet kilka miesięcy.

Tego typu wytwory są wysoce niebezpieczne, ponieważ owe plamy są źródłem częstych rozbłysków i erupcji, które wyrzucają w przestrzeń międzyplanetarną miliardy ton plazmy.

W przypadku plam o anomalnych rozmiarach, zjawiska w nich zachodzące są bardziej gwałtowne a gęstość i prędkość wiatru słonecznego znacznie zwiększona, co może zagrażać w bezpośredni sposób naszej planecie, a konkretnie naszemu polu magnetycznemu.

Działalność człowieka?

W momencie, gdy wiatr słoneczny dotrze już do nasze planety, wywołuje on znaczące zmiany w otoczeniu Ziemi.

Ciśnienie wiatru słonecznego przesuwa granicę naszej magnetosfery bliżej Ziemi, od strony oświetlonej przez słońce, czyli od strony, z której nadchodzi. Natomiast po stronie przeciwnej, formuje długi ogon.

Kształt naszej magnetosfery oraz jej rozmiary są uzależnione od prędkości i gęstości wiatru słonecznego.

Co bardzo ważne, energia wydzielana przez naszą dzienną gwiazdę jest pierwotną przyczyną praktycznie wszystkich zjawisk, jakie zachodzą w atmosferze naszej planety.

Jednak ilość energii wydzielanej przez słońce nie jest stała, zależy ona od stopnia jego aktywności, stąd mamy okresy cieplejsze i chłodniejsze.

Nie jest to wynik ocieplenie klimatu związanego z działalnością człowieka, a przynajmniej nie w takim stopniu jak się nam to próbuje wmawiać, jest to po prostu związane ze zwiększoną aktywnością naszej gwiazdy.

Dla przykładu można wymienić kilka procesów, na które oddziałuje słońce:

  • cyrkulacja powietrza
  • cyrkulacja hydrologiczna

W skrajnych przypadkach aktywności słonecznej może dochodzić także do zaburzeń klimatycznych o globalnym zasięgu. Wymienić tutaj możemy:

    • susze
    • powodzie
    • opady śniegu czy deszczu w miejscach, gdzie nigdy owe opady nie występowały

 

pole magnetyczne słońce
Prawo autorskie: pitris / 123RF Zdjęcie Seryjne

Słońce teraz i dawniej

W drugim tysiącleciu po Chrystusie występowały już trwające po kilkadziesiąt lat okresy znacznego spadku aktywności słonecznej.

Za przykład możemy podać lata 1643-1717, kiedy to plamy na naszej dziennej gwieździe praktycznie całkowicie zanikły, co z kolei skutkowało ochłodzeniem temperatury na naszej planecie oraz zainicjowało tak zwaną małą epokę lodowcową.

W latach 1280-1342 oraz 1461-1549 najprawdopodobniej również wystąpił podobny proces na słońcu, ponieważ w tych wycinkach czasowych także nastąpiło znaczne ochłodzenie klimatu.

W obecnych czasach możemy korzystać z dobrodziejstw nauki i techniki, za pomocą której lepiej i dokładniej można przebadać i przeanalizować procesy zachodzące na słońcu, które przecież podtrzymuje naszą cywilizację.

Niestety przysparza też nam kłopotów, mało tego w okresach wzmożonej aktywności jest wręcz niebezpieczne.

Szybkie cząstki wytworzone przez słońce, były już przyczyną całkowitego zniszczenia układów elektrycznych i elektronicznych na ziemi, oraz sond kosmicznych i satelitów.

Ponadto wielu astronautów zapadało na chorobę popromienną.

13 marca 1989 roku gwałtowna burza w niecałe 90 sekund pozbawiła energii elektrycznej około 6 miliona mieszkańców prowincji Quebek w Kanadzie.

Wzburzone w czasie trwania burzy prądy zniszczyły wielki transformator w elektrowni Hydro-Quebec w Montrealu. Podobnych przypadków było jednak znacznie więcej.

Co ciekawe, naukowcy obserwowali bardzo potężne wybuchy na słońcu w ostatnich latach, wybuchy, które mogły bardzo zagrozić naszej planecie, na szczęście zwrot wyrzucanej plazmy nie był skierowany w kierunku naszej planety.

Magnetyzm słońca jest tym czynnikiem, który w znacznym stopniu wypływa na zachowanie się naszej dziennej gwiazdy.

Mało tego, w ostatnich latach naukowcy coraz częściej zwracają uwagę, że magnetyzm może być jednym z głównych czynników utrzymujących wszechświat.

A więc nie jest to tylko sama grawitacja, ale dodatkowo także magnetyzm oraz można też wspomnieć o elektryczności.

Nie mniej jednak dziś możemy napisać jedno, nasza dzienna gwiazda wykazuje nad wyraz wzmożoną aktywność.

Wystarczy wyjść na zewnątrz w słoneczny dzień lutego, czy marca, by szybko przekonać się, że słońce mocno grzeje.

Promienie padające na naszą skórę są ciepłe, a nawet gorące, mimo że do lipca czy sierpnia jeszcze daleko.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze