CO WIEDZIELI STAROŻYTNI KAPŁANI I ASTRONOMOWIE?

mag-kapłan-starożytny.jpg
fot.depositphotos.com

Starożytni kapłani i astronomowie przez dziesięciolecia zebrali zdumiewająca wiedzę o kosmosie, i zapisali ją w liczbach.

Po dziś dzień naukowcy próbują rozwiązać wszystkie zagadki przeszłości, jednak bardzo szybko przekonują się, że wcale nie jest to proste zadanie.

Na szczęście część pradawnej wiedzy udało się poznać i przełożyć na współczesny język.

Święta liczba Majów

Już od ponad stu lat znana jest święta liczba Majów, która z kolei została odziedziczona po znacznie starszej cywilizacji. To właśnie na tej liczbie urywa się kalendarz Majów.

Ta sama liczba 11804 zapisana inaczej znajduje się w słynnej na cały świat płaskorzeźbie Zodiaku z Dendery w Egipcie.

Egipt Dendera fot.depositphotos.com

Ma on, co najmniej sześć, siedem tysięcy lat i jest wyrytym w kamieniu przesłaniem.

Podobna informacja zapisana została przy użyciu tak zwanych świętych liczb, lub magicznych liczb. Odpowiada im położenie trzech wielkich piramid w Gizie, w Egipcie i równie wielkich w Teoihuacan w Meksyku.

Piramidy w Gizie fot.depositphotos.com

 

Piramida Akapana Tiwanaku starożytne ruiny. Prekolumbijska cywilizacja Tiwanaku, Altiplano, Boliwia, Ameryka Południowa fot.depositphotos.com

Na tej podstawie możemy wnioskować nie tylko to, że starożytni po przez budowę monumentalnych budowli, chcieli przekazać jakąś wiadomość przyszłym cywilizacjom, możemy także i może przede wszystkim wnioskować, że wiele wielkich cywilizacji, pochodzących z różnych rejonów naszej planety wywodziło się z wspólnego pnia.

 

fot.depositphotos.com

Zatem, do czego w dużej mierze sprowadza się wiedza starożytnych magów i astronomów, co było tak ważne, że absorbowało większość prowadzonych badań?

Co było tak ważne, że różne cywilizacje w pewnym momencie natrafiały na podobne zależności i powiązania, po czym za wszelką cenę próbowały je pogłębić i zrozumieć?

Niezwykła wiedza starożytnych kapłanów i astronomów

Była to data, a przynajmniej konkretny okres w historii, który miał być momentem kolejnej fali zmian, miał być wielką próbą dla ówczesnej cywilizacji.

Co ciekawe tego typu podejście do naszej potencjalnej przyszłości oparte na wiedzy z przeszłości jest obecnie analizowane na wielu płaszczyznach, począwszy od astrofizyki i astronomii po przez geofizykę a skończywszy na geologii i informatyce.

Przy okazji prowadzonych prac badawczych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu, wielu naukowców nie może zrozumieć i pojąć skąd tak rozległą i często bardzo precyzyjną wiedzę na tematy związane z kosmosem i globalnymi procesami posiadali starożytni.

starożytna-astronomia.jpg
fot.depositphotos.com

Oni nie dysponowali tym, czym dysponują współcześni badacze, a mimo to na wielu płaszczyznach wiedzieli to, co my dopiero się dowiadujemy.

Jest to jedna z największych zagadek starożytności.

Starożytni kapłani i astronomowie dawnych cywilizacji posiadali wiedzę o ruchach ciał niebieskich i złożonej mechanice nieba, która w wielu miejscach nadal przewyższa naszą. Ową wiedzę przejęli od tych, którzy byli przed Egiptem czy Majami.

Ci pierwotni uczeni nakazali hermetycznej kaście kapłanów prowadzić ciągłe obserwacje nieba oraz co istotne, przekazywać tę wiedzę przyszłym pokoleniom.

starożytna-astronomia.jpg
fot.depositphotos.com

Niestety z czasem nastąpiło załamanie rozwoju cywilizacji, co również przewidzieli, dlatego najważniejsze informacje zapisano w liczbach, tak by kiedyś ktoś mógł na nowo odczytać starożytne przesłanie z przeszłości.

Co ciekawe nie dokonano zapisu na dyskach czy taśmach, lecz wyryto je w kamieniu i odzwierciedlono w konkretnych budowlach, które po dziś dzień stanowią dla uczonych i badaczy zagadkę.

Dlaczego starożytni kapłani i astronomowie z tak dużą obsesją i zaangażowaniem obserwowali ruchy nieba?

starożytna-astronomia.jpg
fot.depositphotos.com

Ponieważ dzięki tym obserwacjom byli w stanie wyliczyć konkretną datę następnego kataklizmu, dzięki temu udało im się ocalić część wiedzy i cywilizacji, która dała początek wielkim państwom w Indiach, Egipcie i Ameryce Południowej.

Starożytni kapłani i astronomowie – podsumowanie

Widzimy, zatem, że głównym motywem była chęć przetrwania, utrzymania gatunku oraz zdobytej wiedzy. To także tłumaczy kolejną zagadkę starożytności a mianowicie to, dlaczego część cywilizacji była znacznie bardziej rozwinięta niż pozostałe.

Działo się tak, dlatego ponieważ po konkretnych przemianach czy kataklizmach o globalnym zasięgu, dane cywilizacje mogły bazować na wiedzy swoich przodków, natomiast inne, poniekąd były zmuszone budować wszystko od podstaw i zdobywać wiedzę od zera.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze