PIRAMIDA W CUICUILCO – NIEZWYKŁA BUDOWLA Z MEKSYKU

Cuicuilco.jpg
Piramida w Cuicucilco

Piramida w Cuicuilco to jedna z najciekawszych budowli tego rodzaju na świecie. Zlokalizowana jest w Dolinie Meksyku, w odległości zaledwie kilku kilometrów od Mexico City, na stanowisku archeologicznym Cuicuilco. Zaskakujący i nie do końca zrozumiały pozostaje jej kształt, jednak cała budowla ma w sobie wiele tajemnic. Jej odkrycie z całą pewnością okryło uczonych sławą, ale postawiło również przed nimi ogrom pytań.

Odkrycie niezwykłej piramidy

W Dolinie Meksyku przez wieki zamieszkiwali przedstawiciele prekolumbijskich kultur, takich jak Aztekowie, Toltekowie czy Teotihuacan.

Jednak na długo wcześniej w tej lokalizacji przebywał tajemniczy lud, który stworzył wielką i niezwykłą piramidę.

O fakcie istnienia tutaj piramidy nikt nie miał pojęcia aż do 1920 roku, wówczas archeolog Manuel Gamio dostrzegł, iż jedno ze wzgórz, które miejscowi określali mianem Cuicuilco, ma nietypowy, we wręcz dziwny kształt.

Podjęte prace wykopaliskowe doprowadziły do stwierdzenia, iż nie jest to wzgórze, a piramida.

Była ona obficie zarośnięta w wyniku niewykorzystywania przez tysiące lat.

 

Cuicuilco.jpg
Cuicuilco pyramid in Mexico City fot.depositphotos.com

 

Badania archeologiczne w latach 1922-1925 były prowadzone przez Byrona Cummingsa z Uniwersytetu Arizony.

Wykopaliska ujawniły, że pod niewielką ilością ziemi znajdują bardzo duże ilości skamieniałej lawy wulkanicznej.

Niezwykle żmudna praca pochłonęła 9 miesięcy, po których udało się dokonać odsłonięcia piramidy.

Jak wygląda piramida z Cuicuilco?

Cała forma budynku jest bardzo nietypowa. Jest on okrągły, miał średnicę 120 metrów i sięgał na 27 metrów wzwyż.

Złożony był z czterech poziomów/ kondygnacji, a na szczyt wiodły szerokie, kamienne schody.

 

Cuicuilco.jpg
Piramida w Cuicucilco

 

Zbudowano go z kamienia, bloków skały wulkanicznej oraz cegły.

Nie można więc powiedzieć, że to typowa piramida, jej kształt odbiegał od tego, jak kojarzymy tego rodzaju budowle, jednak właśnie w ten sposób, niemal natychmiast ochrzcili ją naukowcy.

Zagadki

Pierwszą zagadką, jaką chcieli rozwikłać badacze, była obecność lawy wulkanicznej w obrębie budowli oraz oszacowanie jej wieku.

W latach 20. XX wieku nie istniały jeszcze odpowiednio precyzyjne techniki datowania, a przeprowadzone przez geologa George Hyde’a badania wskazywały, iż lawa ma 7-8 tysięcy lat.

Przedstawione przez niego wyniki spowodowały wielkie poruszenie w środowisku akademickim, gdyż oznaczały, że znaleziona w Dolinie Meksyku budowla byłaby o co najmniej 2500 lat starsza od piramid w Gizie.

W 1923 roku na łamach National Geographic ukazał się artykuł napisany przez Byrona Cummingsa, który stwierdzał, że jeśli wykonane datowanie byłoby prawdziwe, to w Cuicuilco znajduje się zdecydowanie najstarsza na świecie piramida.

 

Cuicuilco.jpg
Pyramid of Cuicuilco fot.123rf.com

 

Dopiero w latach 50. możliwe było wykorzystanie, znanej już metody datowania radiowęglowego, które wykazało, że do osiedlenia się pierwszych ludzi w tej okolicy doszło około 1400 r. p.n.e., natomiast piramidę zaczęto budować pomiędzy 1000 a 800 rokiem p.n.e.

Przeprowadzone nowoczesne badania, pozwoliły więc jej na utrzymanie statusu najstarszej piramidy w Mezoameryce, jednak nie na świecie.

Wyjaśniono również pochodzenie lawy.

Naukowcy uważają, że pochodziła ona ze znajdującego się w niewielkiej odległości wulkanu Xitle, którego erupcja miała miejsce w I wieku p.n.e.

Lawa, która w tamtym czasie się z niego wydostała, pokryła obszar aż 80 kilometrów kwadratowych i sprawiła, że lud, który stworzył tę niezwykłą piramidę, musiał opuścić swoje domy i emigrować na północ.

W późniejszym czasie część mieszkańców powróciło w te okolice, jednak na przełomie III oraz IV wieku n.e. miała miejsce kolejna erupcja wulkanu, która doprowadziła do całkowitego zniszczenia okolicy.

Mnożące się tajemnice

Naukowcom na przełomie wielu lat udało się ustalić dość dokładny wiek budowli, jak również określić pochodzenie, znajdującej się na niej lawy.

Jednak nie był to koniec zagadek dotyczących tego miejsca.

Przy samej piramidzie odkryto w 1924 roku liczne artefakty, w których znajdowały się, chociażby niezwykle zastanawiające figurki.

Przeważająca większość z nich przedstawiała sylwetki kobiet, zbliżone do tych, które pochodzą z czasów starożytnych na terenie Europy.

Niektóre obrazowały nieznane i nietypowe istoty.

Kolejną zagadką było wykazanie, że cała konstrukcja piramidy miała zostać celowo pokryta metrową warstwą ziemi.

Zdaniem wielu naukowców wskazuje to na to, iż osoby odpowiedzialne za stworzenie budowli zdawały sobie sprawę ze zbliżającej się erupcji wulkanu i dążyły do zabezpieczenia swojego dzieła.

Nadal jednak nie znamy odpowiedzi na pytanie, kto i w jakim celu stworzył te niesamowitą i nietypową w skali świata piramidę.

 

Cuicuilco.jpg
Pyramid of Cuicuilco fot.123rf.com

 

Kultury starożytnych Indian nie pozostawiały po sobie zbyt rozległej ilości podań pisemnych, co znacząco utrudnia stawianie jednoznacznych wniosków odnośnie do ich bytności.

Naukowcy dokonali dokładnej analizy znalezionych w pobliżu artefaktów, osad oraz grobów i na ich podstawie określili, że kultura Cuicuilco w szczytowym momencie liczyła około 20 tysięcy mieszkańców.

Do chwili obecnej jednak znamy niewiele faktów odnośnie do tej ludności.

Uważa się, że byli wysoce rozwiniętą kulturą, z uwagi na fakt, iż wznosili fortyfikacje oraz budowali kanały irygacyjne.

Na najwyższym poziomie piramidy znajduje się ołtarz, który pierwotnie miał być przykryty dachem.

Był on w sposób idealny zorientowany względem słońca w trakcie równonocy wiosennej oraz jesiennej.

W obrębie ołtarza odkryto ślady barwnika w kolorze czerwonym.

Naukowcy przypuszczają więc, że mogło w tym miejscu dochodzić do krwawych obrzędów religijnych.

 

Cuicuilco.jpg
Piramida w Cuicucilco

 

Obecnie za najbardziej prawdopodobną uznaje się hipotezę, że piramida została zbudowana przez Indian w celu przeprowadzania krwawych rytuałów religijnych.

Jej budowa leżała w zakresie ich możliwości, jednak wiele osób zwraca uwagę, iż w tym okresie powstawały jedynie niewielkie stożkowe konstrukcje i pojedyncze domy, więc stworzenie tak wielkiej budowli stanowiłoby ogromny progres technik budowlanych.

W tej piramidzie kryją się rozliczne tajemnice, co sprawiło, że naukowcy rozpoczęli poszukiwania dalszych wyjaśnień.

Inne wyjaśnienia

Pierwsza teoria mówi, że piramida została stworzona przez przedstawicieli pradawnej cywilizacji, którzy podróżując po świecie, mieli zajmować się krzewieniem dawnej wiedzy, poprzez zakładanie nowych ośrodków kultury.

Argumentem przemawiającym za taką hipotezą, mają być odnalezione w artefaktach figurki kobiet oraz astronomiczne podobieństwa budowli do tych, jakie występowały na terenie starożytnej Europy.

Kolejne przypuszczenia mają związek z członkami jednego z zaginionych plemion Izraela, mieli oni w czasach starożytnych dopłynąć łodziami do Ameryki.

Historia ta opisana jest w Księdze Mormona.

Z kolei Trzecia Księga Nefiego opisuje katastrofę, która doprowadziła do zniszczenia miasta Nefitów.

Ostatnia teoria zakłada, że autorami budowli są Indianie należący do kultury Cuicuilco. Inny jest jednak cel jej powstania, gdyż hipoteza zakłada, że piramida została stworzona jako miejsce kultu, dla tajemniczych istot, które zostały przedstawione na odnalezionych figurkach.

Liczne kultury pochodzące ze starożytnej Ameryki posiadały kult humanoidalnych bogów, mieli oni przybywać do ludzi z nieba.

Ciekawostką, która mogłaby potwierdzać tę teorię, jest fakt, iż Byron Cummings, twierdzi, że w czasie prowadzenia prac wykopaliskowych w latach 20. XX wieku, pewnego wieczoru ujrzał na niebie nad ruinami niezwykłe światło, które oddaliło się z niezwykłą wręcz prędkością.

Nie istnieją pewne dowody, które mogłyby uwiarygodnić choć jedną ze stawianych hipotez.

Z tego powodu za najbardziej prawdopodobne uczeni uznają, że piramida powstała jako miejsce religijnych obrzędów starożytnych Indian.

Piramida w Cuicuilco jest historycznym obiektem mało znanym na świecie, jednak można ją uznać za jedną z najciekawszych tego rodzaju budowli znajdujących się na naszej planecie.

Możemy mieć nadzieje, że kiedyś uda się rozwikłać wszelkie związane z nią tajemnice.

 

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

 

Komentarze