DEMONY cz.2 DEMONY SŁOWIAŃSKIE

demony.jpg
Demon fot.123rf.com

Demony Słowiańskie to byty duchowe, zajmujące pozycję pomiędzy światem Bogów a światem ludzi. Posiadają one cechy przynależne jednej i drugiej ze stron, co czyni je niebezpiecznymi, ponadto potrafią one, jak podają legendy, wtopić się w otoczenie, czyli przyjmować, chociażby ludzką czy zwierzęcą postać. Mowa tutaj o czarnych kotach, krukach czy sowach, na które nie zwracamy uwagi, bo przecież są takie pospolite.

Wierzenia Słowiańskie od zawsze dostrzegały pewien duchowy pierwiastek czynnika nadprzyrodzonego pozostawionego dla bytów duchowych, z których część jak wierzono, była dobra i przychylna człowiekowi, dopiero z czasem Chrześcijaństwo wyparło tego typu postrzeganie na rzecz całkowitego zanegowania tych duchowych bytów.

Kościół, a demony

Czasy inkwizycji były tym okresem w historii ludzkości, który został w dużej mierze napiętnowany terrorem, strachem i przelewem krwi, często ludzi niewinnych.

Co gorsza, wszystko pod dyktando osób często powiązanych z Kościołem.

Mimo to nie udało się wyplenić wszystkich praktyk okultystycznych, część z nich przetrwała po dziś dzień i jest praktykowana przez tajne sekty, stowarzyszenia a w ostatnich latach coraz częściej przez zwykłych ludzi, których być może mijamy na ulicy.

 

demony.jpg
Demon fot.shutterstock.jpg

 

Owe praktyki mają na celu oddawanie czci demonom, przywoływanie ich obecności, wstawiennictwa.

Praktyki te są proszeniem o ingerencję jakichś bliżej niezidentyfikowanych energii w naszym życiu.

Co ważne, skutki takich praktyk są różne, bardzo często kończą się one dramatycznie.

Demony z naszych ziem

Teraz przyjrzyjmy się kilku demonom Słowiańskim, które bardzo często są bohaterami dawnych legend i opowieści, zazwyczaj ukazujących ich negatywny charakter.

Pierwszy z nich to Wodnik był on bytem tajemniczym, zamieszkiwał tereny zalesione w obrębach rzek czy jezior, w których topił nieświadomych ludzi. Leśna baba lub Baba-Jaga.

Demon ten przyjmował postać starszej kobiety.

Mieszkała ona samotnie w odizolowaniu.

Ciemny las to jej ulubione miejsce.

Ten, kto odnalazł jej dom, lub jego drogi skrzyżowały się z jej chatą, wówczas często taka osoba kończyła w rozgrzanym kotle, cierpiąc niewysłowione katusze.

Topielec to z kolei popularny na Warmii i Mazurach demon wodny, którego początkiem istnienia było samobójstwo lub poronienie.

Te wydarzenia sprawiały, że Topielce przybywały w dane miejsce, lub powoływano nowe do życia.

 

demony.jpg
Demon fot.shutterstock.jpg

 

Są to byty niebezpieczne, ponieważ jak donoszą legendy, posiadały one nieposkromiony pęd mordowania, i zawłaszczania kolejnych dusz.

Łatwo dojść do wniosku, że bardzo często głównym celem demonów było odbieranie życia człowiekowi lub sprawianie mu cierpienia, przepełnianie egzystencji lękiem i strachem, które mogą w dalszej kolejności pchnąć do samobójstwa.

Borucha znany także, jako Leszy czy pan lasu.

Panował on nad dzikimi zwierzętami, przybierał postać starszego mężczyzny o długiej brodzie i białej karnacji skóry.

Jego działania były różne, czasem pomagał wędrowcom przejść bezpiecznie przez jego królestwo, a czasem zwodził pojedyncze osoby w głąb lasu, gdzie ślad po nich dosłownie znikał.

Ponadto nocami krążył między drzewami i straszył okrzykami, wrzaskiem i wyciem.

Demony, a wampiryzm

Upiory, nazywane także wampirami.

Według Słowiańskich wierzeń wampirem stawała się osoba, której zwłok nie spalono.

Ponadto ich śmierć była gwałtowano, a za życia ciążyła na nich klątwa powiązana z przekleństwem.

Upiory żywią się ludzką krwią, przybierają ludzką postać i mają liczne zdolności paranormalne.

Słowiańskie wierzenia w te istoty nasiliły się w momencie przyjęcia przez Polskę wiary chrześcijańskiej.

Jednak najgroźniejszym i budzącym największy strach w ludziach był demon Bies, utożsamiany z mroczną siłą, mogącą opętać każdego człowieka.

Bies jest uosobieniem najczystszego zła.

 

demony.jpg
Demon fot.shutterstock.com

 

Przebywał głównie w lasach, ciemnych grotach i głębinach wodnych.

Mógł wnikać w ludzi i przejmować nad nimi kontrolę.

Po rozpowszechnieniu wiary chrześcijańskiej demon ten stał się synonimem i odpowiednikiem diabła.

Istnieją także inne demony Słowiańskie, które możemy podzielić na leśne, wodne, powietrzne i domowe.

Nie mniej, jednak jeżeli porównamy je z demonami Chrześcijańskimi, to szybko dojdziemy do wniosku, że między nimi występuje duża różnica.

Różnica ta polega na sile oddziaływania i istocie zła. Demony Chrześcijańskie to prawdopodobnie najgroźniejsze byty, o jakich możemy przeczytać, posiadają one liczne cechy nadprzyrodzone, a do tego cechuje je nieposkromiona nienawiść względem człowieka.

Demony Chrześcijańskie wydają się także być tymi istotami, których opis cechuje duża wiarygodność i spójność.

I właśnie o demonach Chrześcijańskich napiszemy w trzecim i ostatnim artykule poświęconym demonom.

AUDIOBOOK ANIOŁY I DEMONY kupisz tutaj kliknij

Książkę WIELKA KSIĘGA DEMONÓW POLSKICH. LEKSYKON I ANTOLOGIA DEMONOLOGII LUDOWEJ kupisz tutaj kliknij

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze