BIBLIOTEKI LIŚCI PALMOWYCH – MIEJSCE, GDZIE KAŻDY MOŻE POZNAĆ SWÓJ LOS

biblioteki-liści-palmowych.jpg
foto.depositphotos.com

Biblioteki Liści Palmowych są rozsiane po całych Indiach. To jeden z najbardziej tajemniczych cudów świata. Podobno można odnaleźć tam informacje na temat losów każdego człowieka. Jaka jest prawda? Czy każdy człowiek ma w Bibliotece Liści Palmowych swój jeden liść, na którym zapisane zostały jego losy?

Kto jest założycielem Biblioteki Liści Palmowych?

5000 lat temu pojawił się Bhrigu Muni, czyli wielki mędrzec, który był uważany za jednego z Sapta Riszich, a więc Synów Brahmy, którzy byli powołani przez niego do życia oraz do tego, aby współodpowiadali za opiekę nad wszechświatem, który stworzył.

Bhrigu żył na początku epoki, która była nazywana Kali-yugą, a to właśnie w niej doszło do znacznego spadku wartości moralnych i nastąpiła ekspansja zła, która trwa do dziś.

Pewien mędrzec – Atmatattva – twierdził, że pewnego dnia miały pojawić się w umyśle Bhrigu informacje, które dotyczyły losów wszystkich ludzi.

Było to wydarzenie, które zakłóciło jego ascetyczną medytację.

biblioteki-liści-palmowych.jpg
Źródło: Internet

W związku z tym, aby oczyścić swój umysł, postanowił, że wszystkie informacje, które uzyskał dzięki wizji, zapisze w kamieniu.

Następnie pisma te miały zostać przepisane na papier, około 2000 lat temu, a niektóre z nich przeniesiono właśnie na liście palmowe, a szczególnie te, które znajdowały się w Indiach Południowych.

Najpierw wizje Bhrigu były spisane w sanskrycie, a dzisiaj do tego dodatkowym językiem zapisu jest starotamilski.

Niektórzy twierdzą, że inni siddhowie w tamtych czasach również otrzymywali podobne przekazy.

Jednym z nich miał być guru słynnego Babaji – Agastya, ale też Wiśwamitra.

Zgodnie z legendami Wiśwamitra miał dzięki mocy swojej medytacji, za pomocą mantry Gayatri, stworzyć alternatywny wszechświat z całym panteonem bogów.

Gdzie znajduje się Biblioteka Liści Palmowych?

Informacje odnośnie lokalizacji Bibliotek Liści Palmowych są sprzeczne, gdyż niektóre źródła mówią o dwunastu takich miejscach, a jeszcze inne o pięciu.

Z kolei Atmatattva wspomina, że takie oryginalne księgi są przechowywane w Bombaju, Jagannath Puri oraz Hoshiarpur.

Z tych różnych dostępnych adresów tylko dwa wydają się pewne, co do autentyczności zawartych w nich przekazów, a o tym mają poświadczać te osoby, które były tam osobiście, a jest to: Village Karoi – Karoe oraz Chamarajpet.

Procedura odczytywania liści palmowych

Te autoryzowane biblioteki przechodzą w rodzie z ojca na syna, a poza tym są oni kształceni w tym kierunku.

Kiedy wybierze się miejsce, konieczne jest poinformowanie o chęci takiego odczytu, gdyż może się zdarzyć, że biblioteka, którą się wybrało, nie posiada liści, na których zapisany jest los danej osoby.

Dlatego trzeba to koniecznie sprawdzić, gdyż odczyt może być dokonany tylko i wyłącznie w obecności osoby, która prosi o takie odczytanie.

Trzeba również wiedzieć, że taka ogólna liczba ludzi, których losy są spisane na tych liściach, nie jest określona i zależy od źródeł.

Jedne z tych źródeł podają, że jest ich kilka milionów, a inne, że to kilkaset tysięcy.

palmowe-liście-zapisy.jpg
Źródło: Internet

To oznacza, że nie jest to całkowity zapis losów każdego człowieka, który żyje na Ziemi, ale tych, dla których zostało przewidziane jakieś ważniejsze zadanie w dziejach świata.

Poza tym spośród wszystkich zapisów tylko 12% ma dotyczyć tych osób, które mieszkają poza Indiami.

To pokazuje, że prawdopodobieństwo odnośnie tego, że dana osoba znajdzie swój liść, jest małe.

Kiedy chce się dokonać odczytu, konieczne jest podanie miejsca i dokładnej daty urodzenia, a także orientacyjne określić termin swojego przyjazdu, np. do Bangalore.

Później trzeba poprosić o ustalenie daty spotkania.

Po przybyciu na miejsce bibliotekarz wyszukuje liść, a jest to długi sprasowany pasek, który jest związany razem z innymi w coś, co kształtem przypomina książeczkę.

Na liściu znajdują się znaki, na podstawie których bibliotekarz sporządza specjalny horoskop, a następnie rozpoczyna odczyt.

Ponadto zadaje kilka pytań, aby się upewnić, że znalazł właściwy liść palmowy dla danej osoby.

Z jednego liścia bibliotekarz odczytuje przeszłe wcielenia oraz informacje, które dotyczą wydarzeń z obecnej inkarnacji.

Natomiast z drugiego liścia odczytywana jest przyszłość, a to, co zostanie odczytane, zależy tylko od danej osoby.

Prawdopodobnie wszystkie wydarzenia są spisane w odstępach dwuletnich, a więc całość procesu, który poprzedza specjalny ceremoniał, będzie trwała wiele godzin.

Jest też możliwość otrzymania dokładnej daty swojej śmierci, ale jeżeli dana osoba nie będzie chciała tego wiedzieć, to nie otrzyma jej.

Zapis zawsze odczytuje się w języku oryginalnym, który jest tłumaczony na język znany osobie zainteresowanej, a przeważnie jest to język angielski.

Na sam koniec dana osoba otrzymuje mantrę, całość rozmowy, która jest nagrana na kasetę albo inny nośnik, a do tego otrzymuje się również sporządzony na samym początku wykres-horoskop.

Przeważająca większość tych przepowiedni dotyczy konkretnych wydarzeń, ale również część z nich dotyczy wydarzeń światowych, więc można również i o to zapytać bibliotekarza.

Ważne informacje na liściu palmowym

Jedne osoby twierdzą, że każda biblioteka przechowuje identyczną kopię liści, a inni są zdania, że dopiero zebranie informacji z wszystkich bibliotek może dać pełny obraz przeszłości i przyszłości danej osoby.

Należy również pamiętać o tym, że informacje, które zostaną przeczytane danej osobie, nie są wyrokiem, ale wskazówką, która ma pomóc lepiej kształtować życie.

Mówi się, że Bhrigu miał się połączyć z Kroniką Akaszy, czyli istniejącym na eterycznym planie kosmicznym bankiem informacji, a to właśnie w nim zawarta jest wiedza na temat całej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wszechświata.

Bardzo ważnym zadaniem bibliotekarzy jest utrzymanie tego zapisu i dlatego co osiem lat wszystko jest przepisywane na świeże liście.

Tutaj nie ma znaczenia, jaką się ma pozycję społeczną czy stan majątkowy, ponieważ to liście same decydują, komu i kiedy zdradzą swoje tajemnice.

Czytaj także: BIBLIOTEKA ASZURBANIPALA – IMPONUJĄCY DOROBEK LUDZKOŚCI

♦ Zareklamuj wydarzenie, swoją działalność, produkty itd. – dodaj ogłoszenie KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu ⇒ kontakt@odkrywamyzakryte.com

Chcesz poznać więcej tajemnic świata? KLIK

Komentarze