ZAMEK W TROKACH – MAJESTATYCZNY SYMBOL LITWY

zamek-troki.jpg
Zamek w Trokach foto.123rf.com

Zamek w Trokach został wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku przez księcia Kiejstuta i jego syna Witolda. Znajduje się on na terenie Litwy na jeziorze Galwe. W owych czasach był to najważniejszy ośrodek Wielkiego Księstwa Litewskiego. Warto zwrócić uwagę na układ symetryczny, który tworzą dwa połączone budynki, znajdujące się naprzeciw siebie. Widać tutaj inspirację gotyckim stylem i zamkami z terenu polskiego Mazowsza.

Budowa zamku

W 1375 roku stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego został Nowy Trok.

Wtedy też wielki książę Kiejstut rozpoczął budowę zamku.

Przeniósł tam również swój skarb książęcy.

Jednak już w 1377 roku doszło do ataku Krzyżaków i obiekt bardzo ucierpiał.

Wielki książę Kiejstut został zamordowany, przez co doszło do walki o władzę, która rozegrała się między Władysławem Jagiełłą i Witoldem.

Po uzyskaniu rozejmu doszło do dalszych prac, jednak już 1383 roku Witold zerwał porozumienie z Jagiełłą.

W wyniku walk doszło do zawalenia części murów i po tym czasie zamek odzyskał Jagiełło.

Upadek i odbudowa zamku

Zamek w Trokach był traktowany jako twierdza.

Jednak zaraz po bitwie pod Grunwaldem przestał mieć znaczenie wojskowe i stał się rezydencją.

W obiekcie byli przyjmowani zagraniczni króle i książęta, również sam Jagiełło często odwiedzał Zamek Trocki.

Pod rządami Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta został on przebudowany i urządzony w stylu renesansowym, co jednak nie odebrało mu zachowania bogatych zdobień.

zamek-troki.jpg
Zamek w Trokach foto.123rf.com

Następnie zamek został przekształcony w letnią rezydencję.

Niestety, podczas wojny z Moskwą został całkowicie zrujnowany i dopiero w XIX wieku powstały plany jego rekonstrukcji.

Po I wojnie światowej Troki zostały wcielone do II Rzeczpospolitej.

Prace nad rekonstrukcją rozpoczął konserwator zabytków Stanisław Lorentz, który, aby móc zrealizować odbudowę, zaciągnął nawet prywatną pożyczkę.

W następnych latach dokonano rekonstrukcji i odbudowy wieży południowo-wschodniej sali, która znajdowała się na pierwszym piętrze.

Prace zostały jednak przerwane przez wybuch drugiej wojny światowej.

Po jej zakończeniu Troki znalazły się na terenie Litwy i to tamtejsi konserwatorzy zabytków ukończyli w 1984 roku odbudowę zamku.

Obecnie zamek w Trokach reprezentuje styl gotycki.

Zwiedzając zamek w Trokach

Zamek w Trokach obecnie udostępniony jest turystom do zwiedzania.

Znajdują się w nim naprawdę ciekawe komnaty, sale muzealne oraz muzeum historyczne.

Zamek położony jest nad malowniczym jeziorem Galwe.

Idąc mostkiem, dochodzimy do wejścia, które od razu prowadzi na dziedziniec.

zamek-troki.jpg
Zamek w Trokach foto.123rf.com

Tam zwiedzamy tzw. zamek dolny oraz kilka pomieszczeń z ciekawymi ekspozycjami, np. wystawą dawnych pieczęci.

Po przeciwległej stronie od wejścia znajdują się schody prowadzące do tzw. zamku górnego.

Następnie należy udać się mostem ponad fosą na jego dziedziniec.

Tam można podziwiać poszczególne mniejsze lub większe pomieszczenia oraz komnaty (np. liczącą 200m2 komnatę reprezentacyjną).

zamek-troki.jpg
Zamek w Trokach foto.123rf.com

Wąskie i strome schody, ciasne przejścia i mroczne sale budzą u niektórych zwiedzających trwogę i to być może słuszną, bo zamek w Trokach słynie z mrocznej przeszłości…

Legendy i ciekawostki

Zamek w Trokach był ulubionym miejscem księcia Witolda, który również podczas sporów z kuzynem Jagiełłą uwielbiał spędzać w nim czas.

Także król Polski rościł sobie prawa do tego obiektu, przez co dochodziło często do waśni.

Doszło nawet do tego, że książę Witold spiskował z Krzyżakami, aby móc zatrzymać zamek.

Jednak już po krótkim czasie więzi rodzinne zwyciężyły i doszło do podpisania Unii Krewskiej.

Według legendy jezioro Galwe, które znajduje się obok zamku nie zamarznie, dopóty nie utopi się w nim choć jedna osoba.

zamek-troki.jpg
Zamek w Trokach foto.123rf.com

Po tym, jak Witold i Jagiełło doszli do porozumienia, nadal nie zapanował pokój.

Wraz ze śmiercią Witolda w 1430 roku doszło do konfliktu pomiędzy bratem Jagiełły Świdrygiełłą i bratem Witolda, Zygmuntem.

Jednak w tym przypadku konflikt wygrał Zygmunt, który zasłynął także zwycięstwem nad Wiłkomierzem.

Na zamku Trockim doszło też do morderstwa.

Zygmunt został zamordowany przez Aleksandra Czartoryskiego.

Uderzył on Zygmunta żelaznymi widłami.

Po tym morderstwie władzę na zamku przejął Kazimierz Jagiellończyk, który ówcześnie był nieletni.

zamek-troki.jpg
Zamek w Trokach foto.123rf.com

Kolejna legenda głosi, że raz na jakiś czas na terenie jednej z baszt można ujrzeć ducha księcia Witolda.

Takie widzenie jest traktowane jako dobry omen, szczególnie dla rybaków.

Ciekawa jest również opowieść o marszałku napoleońskim, który został otoczony w Trokach przez Rosjan, jednak udało mu się uciec, gdyż odwrócił uwagę wschodnich wojaków, zostawiając na zamku skrzynie pełne srebra.

Zamek w Trokach jest również ważnym miejscem dla katolików, którzy często udają się przed cudowny, słynący łaskami obraz Matki Boskiej Trockiej.

Według legendy Witold otrzymał obraz od cesarza Bizancjum.

W tym miejscu również modlili się polscy królowie, np. Sobieski.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze