demony.jpg
ZJAWISKA PARANORMALNE

DEMONY cz.3 DEMONY CHRZEŚCIJAŃSKIE

15 maja 2016 Tajemnice Świata

‘‘Nie toczymy, bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’ List do Efezjan 6,12 Demony to istoty duchowe, które w [Zobacz więcej]