PLUTON TO KOMETA A NIE PLANETA?

pluton.jpg
Pluton foto.123rf.com

Pluton od momentu odkrycia, czyli 1930 roku pozostaje w kręgu zainteresowań astronomów, którzy mają problem z zaklasyfikowaniem go do odpowiedniej kategorii. Debata nad tym, czy Pluton zaliczyć do planet, czy też planet karłowatych trwała latami, a tymczasem naukowcy wysnuli nową, śmiałą teorię głoszącą, że Pluton jest kometą.

Planeta karłowata

Pluton został odkryty w 1930 roku przez amerykańskiego astronoma Clyde’a Tombaugha i od tego momentu przez 76 lat uznawany był za dziewiątą planetę Układu Słonecznego.

Jednak w 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) uznała, że drobny Pluton nie jest zwykłą planetą, lecz planetą karłowatą.

Pluton uznano za planetę karłowatą z tego względu, że dzieli przestrzeń orbitalną z innymi ciałami niebieskimi o podobnym rozmiarze, w tym przypadku krąży on w odległym obszarze o kształcie dysku znajdującym się powyżej orbity Neptuna, zwanym Pasem Kuipera.

Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji wśród astronomów przyzwyczajonych do dawnej nomenklatury.

Wielu z nich dążyło do tego, aby zmienić definicję planety i przywrócić Plutonowi dawne miano.

Tymczasem najnowsze ustalenia donoszą, że Pluton może nawet stracić rolę planety karłowatej.

Pluton jako kometa

Naukowcy z Southwest Research Institute (SwRI) w San Antonio w Teksasie opracowali nową teorię, według której Pluton może być gigantyczną kometą.

Współautor badań dr Christopher Glein wyjaśnia, że postanowiono połączyć wyniki analizy składu chemicznego Plutona zaczerpnięte z sondy kosmicznej New Horizons, która przeleciała obok Plutona w 2015 roku z danymi uzyskanymi w ramach misji Rosetta, podczas której zbadano powierzchnię komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko.

Naukowcy po wnikliwym przyjrzeniu się pokrytemu lodem basenowi Sputnik Plantitia o powierzchni 840 tys. km2 zauważyli, że istnieje:

[…] zgodność pomiędzy szacowaną ilością azotu w lodowcu a ilością, jakiej należałoby się spodziewać, gdyby Pluton powstał z połączenia się miliarda komet lub innych obiektów z Pasa Kuipera, o podobnym składzie do komety 67P, którą zbadała sonda Rosetta.

Uczeni sugerują, że Pluton mógł odziedziczyć swój początkowy skład chemiczny po budulcu, którym były komety.

Następnie skład ten uległ modyfikacji przez płynną wodę.

Naukowcy nie odrzucają dotychczasowych ustaleń dotyczących Plutona, jednak podkreślają, że warto rozważyć uwzględnienie nowej nomenklatury i przeanalizować dowody na to, że jest to po prostu gigantyczna kometa.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze