KOPIEC WĘŻA – OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE RDZENNYCH AMERYKANÓW?

kopiec-węża.jpg
Kopiec Węża foto.123rf.com

Kopiec Węża jest prehistorycznym kopcem wizerunkowym o długości ok. 400 metrów i wysokości 1 metra, znajdującym się na płaskowyżu krateru wzdłuż Ohio Brush Creek w hrabstwie Adams w Ohio. Jest to największy zachowany prehistoryczny kopiec wizerunkowy na świecie. Wytwór przypominający rozwijającego się węża jest przesiąknięty tajemnicą i kontrowersjami. Pomimo ponad stu lat badań, nie ma jednoznacznego dowodu na to, co reprezentuje, kiedy został zbudowany i jaki był jego prawdziwy cel powstania.

Wijący się wąż

Kopiec Węża dopasowuje się do kształtu ziemi, na której spoczywa.

Wije się tworząc siedem różnych zaułków, jego głowa zbliżona jest do urwiska nad strumieniem, a ogon potrójnie zwinięty w koło.

Głowa węża ma otwarte usta rozciągające się wokół wydrążonego owalnego elementu o długości 37 metrów, który jest ogólnie postrzegany jako jajko, chociaż inne interpretacje sugerują, że jest to słońce, ciało żaby lub tylko resztka platformy, na której spoczywa wąż.

kopiec-węża.jpg
foto.123rf.com

Na zachód od wizerunku znajduje się trójkątny kopiec o długości około 10 metrów u podstawy.

Uważa się, że Kopiec Węża został usypany z warstwy gliny i popiołu, a następnie wzmocniony kamieniami.

Dzieło rdzennych Amerykanów?

Tysiące lat temu ludy rdzennych Amerykanów zamieszkiwały na płaskowyżu krateru wzdłuż Ohio Brush Creek, co potwierdziły badania wykopaliskowe.

Pod koniec XIX wieku antropolog Frederic Putnam odkrył tam dwa niewielkie stożkowe kopce, a w jednym z nich artefakty utożsamiane z kulturą Adena.

Kultura ta rozkwitła od 1000 r. p.n.e. do 100 r. p.n.e. i jest dobrze znana z budowania kopców pogrzebowych i wizerunkowych, z których wiele znajduje się w pobliżu Wielkiego Kopca Węża.

kopiec-węża.jpg
foto.123rf.com

Jednak datowanie radiowęglowe z 1991 roku przeprowadzone na kawałkach węgla drzewnego znalezionych w Kopcu Węża ustaliło, że kopiec pochodzi z około 1070 r. n.e.

Tak więc kopiec mógł być zbudowany przez starożytną kulturę ludu Fort Ancient, który żył w Dolinie Ohio od 1000 roku n.e. do 1550 roku n.e.

Jednak kilkanaście lat później, bo w 2014 roku, inna grupa archeologów pod przywództwem Williama Romaina odkryła kolejne próbki węgla drzewnego, które pochodziły z IV w. p.n.e.

Przychylono się więc do innej teorii, czyli tego, że grupa Indian w 1070 roku tylko odrestaurowała zarośnięty kopiec, a sama budowla pierwotnie powstała IV w. p.n.e. dzięki aktywności na tym terenie Indian z kultury Adena.

Obserwatorium astronomiczne czy coś więcej?

Dlaczego i po co stworzono Kopiec Węża?

Najbardziej dominującą teorią jest to, że Kopiec Węża reprezentuje olbrzymiego węża, który powoli się rozwija i zamierza chwycić ogromne jajo.

Wiele teorii obfituje jednak w różne interpretacje.

Na przykład niektórzy uważają, że ów kopiec mógł pełnić funkcję kalendarza – pokazywać fazy księżyca, albo jak ustalono kierunek położenia Słońca – głowa węża jest zorientowana w kierunku położenia Słońca w czasie przesilenia letniego, zaś jego zwoje są ukierunkowane względem Słońca w czasie przesilenia zimowego.

Inni spekulowali, że reprezentuje on mit rogatego węża występującego w wielu kulturach rdzennych Amerykanów.

W 1909 r. miejscowy niemiecki przełożony baptystów Landon West zaproponował kolejną niezwykłą teorię: wąż wije się w agonii jako kara za kuszenie Adama i Ewy w ogrodzie Eden.

Istnieją również sugestie, że wąż jest blisko związany z niebiosami.

Kilku pisarzy zasugerowało, że wąż jest modelem konstelacji, którą nazywamy Małym Wozem, a jego ogon zwinął się wokół Gwiazdy Północnej.

kopiec-węża-ohio.jpg
foto.123rf.com

Różne ułożenia węża odpowiadają cechom astronomicznym, takim jak zrównanie słońca i księżyca.

Współczesne pokolenia naukowców zgadzają się z teorią, że Kopiec Węża ma znaczenie astronomiczne, ale intencja tych, którzy go zbudowali i jak go używano, wciąż pozostaje tajemnicą.

Wielu uczonych uważa, że ​​Kopiec Węża był używany w ceremoniach religijnych.

Kiedy po raz pierwszy odkryto kopiec, w części o kształcie jaja znajdował się kamienny pomnik opalony ogniem, który doprowadził niektórych do sugerowania, że ​​był używany jako ołtarz – być może ofiarny, o czym mógłby świadczyć szereg bezgłowych szkieletów odkrytych w pobliskich grobach.

Niezależnie od tego, jaki był prawdziwy cel powstania i przeznaczenia, Kopiec Węża jest dowodem na pomysłowość jego twórców i wielki kunszt oraz precyzję, jaką się charakteryzowali przy jego tworzeniu.

Czytaj także: ZAGADKOWY PAS DZIUR W PERU – DZIEŁO INKÓW CZY KOSMITÓW?

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze