HATTUSAS – POZOSTAŁOŚCI PAŃSTWA HETYCKIEGO

hattusas.jpg
foto.shutterstock.com

Hattusas to stanowisko archeologiczne położone około 145 km od stolicy państwa tureckiego – Ankary. W 1986 roku zostało ono wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachowały się tutaj w oryginalnym stanie niezwykłe świątynie, rezydencje królewskie oraz fortyfikacje sprzed wielu tysięcy lat.

Historia miasta Hattusas

Hattussas to miasto będące przed wiekami stolicą państwa hetyckiego.

Zostało ono założone w XX wieku p.n.e. przez ludy Hatti, inaczej zwane Hetytami.

Potęga tego bogatego państwa opierała się w ogromnej mierze na świetnie uzbrojonej oraz dobrze wyszkolonej armii.

W XIX i XVIII wieku p.n.e. istniała tutaj faktoria handlowa, która była związana z kupiecką kolonią znajdującą się w asyryjskim mieście Kanesz.

W XVII wieku p.n.e. Hattussas zostało doszczętnie zniszczone przez wojska króla Anitty, który to stanowczo zakazał jego odbudowy.

hattusas.jpg
foto.shutterstock.com

Niemniej kilkadziesiąt lat później król – Labarna z Kussary nakazał odbudowę, a następnie uczynił z Hattusas stolicę państwa hetyckiego.

W X wieku p.n.e. Hattusas zaczęło chylić się ku upadkowi.

Zostało ono zajęte przez Ludy Morza.

Były to bardzo wojownicze grupy ludności nieznanego bliżej pochodzenia, które doprowadziły do upadku wielu znaczących państw starożytnego Bliskiego Wschodu.

Tak też się stało z państwem hetyckim, które to w wyniku tych najazdów przestało istnieć.

Jedna z hipotez głosi, że Hetyci sami opuścili miasto, zabierając z niego wszystko, co mogłoby się przydać wrogom, a następnie podłożyli ogień pod budynki, w których znajdowały się organy władzy.

Stanowisko archeologiczne

Prace archeologicznie w Hattusas podjęto w 1906 r., a zajął się nimi niemiecki archeolog Hugo Winckler.

Podczas wykopalisk w tureckim dystrykcie Bogazkoy odkrył on tabliczki z archiwów zapisane w nieznanym języku.

Wówczas postanowił udowodnić, że na tym terenie istniało miasto, które to w czasach starożytnych było stolicą potężnego imperium.

hetyckie-miasto.jpg
foto.shutterstock.com

Jak potwierdziły przeprowadzone badania archeologiczne Hattusas, było założone na ściętym wierzchołku wzgórza, co miało bardzo ważne znaczenie dla zabezpieczenia tego miejsca przed wrogiem.

hattusas.jpg
foto.shutterstock.com

Miało ono powierzchnię około 1,8 km2.

Na terenie miasta znajdowała się cytadela, budynki administracyjne oraz świątynie.

Ponadto na części tego obszaru otoczonej murami obronnymi zamieszkiwali obywatele tego miasta.

Do Hattusas można było się dostać jedną z trzech okazałych jak na owe czasy bram.

bramy-miasto-hetyckie.jpg
foto.shutterstock.com

Zachodnią bramę zdobił relief lwa, natomiast wschodnia była ozdobiona reliefem wojownika.

Z kolei na bramie południowej widniał relief sfinksa.

Pierwotnie w Hattusas znajdowały się cztery świątynie.

Dzięki przeprowadzonym badaniom archeologicznym udało się odkryć jedną z najstarszych bibliotek królewskich znajdujących się na terenie Bliskiego Wschodu.

Znajdowało się w niej 1300 cennych tabliczek.

tabliczki-hetyci.jpg
foto.shutterstock.com

Podczas prac wykopaliskowych w Hattusas, Hugo Winckler przełożył na język niemiecki Kodeks Hammurabiego oraz Listy z Amarny.

Były one pozostałościami korespondencji dyplomatycznej pisanej między władcami Egiptu a władcami państw w Mezopotamii i Anatolii.

Stanowisko archeologiczne Hattusas w Turcji to niezwykłe odkrycie świadczące o istnieniu w odległej przeszłości potężnego państwa hetyckiego.

⇒ Czytaj także: DUR-SZARRUKIN – TWIERDZA SORGONA DZIEDZICTWEM SZTUKI ASYRYJSKIEJ

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze