ŚWIĘTY KAMIEŃ BENBEN – ZAGADKOWY OBIEKT EGIPSKIEGO KULTU

kamień-benben.jpg
Kamień Benben

Święty kamień Benben jest jedną z zagadek, jakie skrywa w sobie starożytny Egipt. Ta historyczna kraina wielu osobom kojarzy się głównie z monumentalnymi piramidami i pomnikiem, ale prawdą jest, że skrywa w sobie o wiele więcej tajemnic, niż moglibyśmy przypuszczać. Jedną z takich zagadek jest żelazny obiekt kultu religijnego o stożkowatym kształcie. Jaka jest historia mitycznego kamienia Benben?

Na jego temat snuje się wiele domysłów i domniemywań zarówno wśród środowisk naukowych, jak i opinii publicznej.

Niektórzy egiptolodzy twierdzą, iż w Heliopolis na planie stożkowatego Benben tworzono piramidy i piramidiony, inni z kolei sądzą, że może to być meteoryt, który Egipcjanie potraktowali jako boski dar.

Mityczna alegoria

Historia kamienia sięga początków cywilizacji staroegipskiej i już wtedy stanowił on pewną mistyczną alegorię.

Kamień Benben miał bowiem symbolizować Prawzgórze – pierwszy stały ląd stworzony przez boga Atuma-Re.

Obiekt przechowywany był w świątyni boga Ra w Heliopolis, w którym to tak naprawdę nadano mu rozgłos i wyniesiono do rangi obiektu religijnego.

Wybór tego miasta również nie był przypadkowy – według wierzeń starożytnych Egipcjan, to tam miały spaść pierwsze promienie słońca zesłane przez Atuma-Re.

Egiptolog Joyce Tyldesley wyjaśnia również genezę słowa „Benben” – nazwa kamienia pochodzi od czasownika „weben”, czyli świecić, a powtórzenie końcówki „ben” mogło wskazywać na „najjaśniejsze światło”, „światło, które świeci najjaśniej”.

W tym miejscu tak naprawdę kończą się potwierdzone informacje, bowiem znikoma ilość zapisków oraz brak jakiejkolwiek starożytnej ilustracji przedstawiającej kamień Benben pozostawia wiele niedopowiedzianych kwestii.

Istnieją co najmniej trzy hipotezy, które przeplatają się ze stożkowatym kamieniem, nadając mu tajemniczą otoczkę.

kamień-benben.jpg
Święty kamień Benben

Kamień Benben i jego tajemnice

Pierwsza z nich głosi, że kamień ten jest wyłącznie legendą przekazywaną w starożytnym Egipcie, by wyjaśnić otaczającą rzeczywistość oraz historię stworzenia świata.

Aby pogłębić wiarę w bóstwo Atum-Re, stożkowaty kamień Benben przyjęto za symbol Prawzgórza, któremu następnie przypisano rolę fetyszu.

Druga stanowi, iż historia kamienia wywodzi się od ptaka Bennu, uważanego za duszę Re.

Ptak Bennu (zapisywany też jako Benu) jest pierwowzorem greckiego Feniksa – stanowił on symbol życia, ceremonii i zaliczano go w poczet bóstw solarnych.

Kamień Benben miał być poświęcony Bennu, a jednocześnie stanowić ośrodek kultu solarnego.

Trzecia – najciekawsza – twierdzi, że kamień jest żelaznym meteorytem i starożytni Egipcjanie, widząc spadający odłam, zinterpretowali to jako dar i objawienie Atuma-Re.

Kult meteorytów był już wcześniej znany, na przykład w starożytnej Frygii, więc ta hipoteza może wydawać się równie prawdziwa, co dwie poprzednie.

Czy kiedykolwiek dowiemy się, która jest tą właściwą?

Czytaj także: KAMIENNE JAJO Z JEZIORA WINNIPESAUKEE

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze