PODZIEMNY KOMPLEKS BUDOWLI LONGYOU – TAJEMNICA CHIŃSKICH PODZIEMI

longyou.jpg
foto.123rf.com

Podziemny kompleks budowli Longyou to niezwykłe miejsce zlokalizowane na terenie wschodnich Chin. Do dzisiaj zagadka jego istnienia nie została wyjaśniona. Nie wiemy, kto i dlaczego stworzył coś tak niesamowitego. Grupa ludzi, na której temat nie mamy żadnych informacji, dokonała wydrążenia grot imponujących rozmiarów, gdyż ich powierzchnia to 30 000 m2, a wysokość sięga 30 metrów.

Gdzie znajdziemy podziemne budowle?

Ten, jedyny w swoim rodzaju podziemny kompleks budowli zlokalizowany jest na terytorium Chin, w niewielkiej odległości od miejscowości Shiyan Beicun w Longyou.

Do jego odnalezienia doszło dopiero w czerwcu 1992 roku.

W tamtym czasie pewna grupa lokalnych mieszkańców dokonywała wypompowywania wody ze znajdującego się nieopodal stawu.

W pewnym momencie ich oczom ukazało się wejście do dużej, starożytnej jaskini.

Podążyli dalej.

Widok, jaki zastali po wejściu przerósł ich najśmielsze oczekiwania.

We wnętrzu gigantycznej jaskini były bowiem słupy, reliefy, klatki schodowe i geometryczne ślady po dłutach.

O swoim znalezisku poinformowali naukowców, którzy już kilka dni później rozpoczęli na miejscu prace wykopaliskowe.

Pozwoliły one na rychłe odkrycie kolejnych jaskiń.

Dalsze znaleziska coraz bardziej przekonywały badaczy, że jaskinie te są sztucznym tworem, wykonanym pracą rąk ludzkich, a nie siłą naturalną.

Wygląd i schemat kompleksu

Niesamowity jest przede wszystkim ogrom tych podziemnych budowli.

Cały kompleks w Longyou składa się z 24 jaskiń, które zostały wydrążone sztucznie.

Rozmiar grot zadziwia, gdyż każda z nich ma powierzchnię około 1000 metrów2, zaś sklepienia znajdują się na wysokości 30 metrów, czyli zbliżonej do współczesnych wieżowców.

Jeśli dokonamy zliczenia całkowitej powierzchni wszystkich odkrytych w tym miejscu jaskiń, to przekroczy ona 30 000 metrów kwadratowych.

We wnętrzu widoczne są filary, których rozmieszczenie jest równomierne, ich zadaniem jest podtrzymywanie sufitów.

Na suficie, ścianach oraz filarach możemy obserwować jednolite zdobienia, w postaci śladów dłuta ułożonych w szereg równoległych rowków.

W części grot znajdują się również rzeźbione figury zwierząt oraz ludzi.

Oprócz tego znaleziono w nich rozmaite symbole, których, po dziś dzień nie udało się rozszyfrować.

W większość tych niesamowitych grot powalają nas ich geometryczne kształty, które zamiast odpowiedzi rodzą pytania.

Nie wiemy bowiem kto, w jaki sposób i w jakim celu stworzył tak ogromne struktury skalne.

Nierozwiązana zagadka

Badacze prowadzą działania wykopaliskowe w tej lokalizacji od przeszło 20 lat.

Mimo tak długiego okresu i odkrycia wielu elementów nadal mamy znikomą wiedzę na temat podziemnego kompleksu budowli w Longyou.

Naukowcy dokonali obliczeń, które jeszcze bardziej zadziwiają.

Ich zdaniem prace nad tą niesamowitą konstrukcją skutkowały koniecznością przerobienia przeszło miliona metrów sześciennych skał i nie wiemy, co się stało z tym wydrążonym materiałem.

Z innych obliczeń dowiadujemy się, że w celu samego wykłucia takiej objętości jaskiń około 1000 osób musiałoby pracować codziennie przez 12 lat.

Taki okres nie zakłada większych nakładów koniecznych na wykonanie precyzyjnych żłobień czy dopracowanie geometrycznej symetrii.

Badania nie przyniosły odpowiedzi na pytanie, jak dokonano wydrążenia tych jaskiń, gdyż w ich wnętrzach nie zostały odnalezione żadne narzędzia.

Ciekawostką jest fakt, że słupy oraz reliefy znajdują się również w miejscach, gdzie światło nie docierało, co oznacza, że starożytni budowniczowie, albo pracowali w całkowitej ciemności, albo korzystali z pomocy sztucznego oświetlenia.

Poszczególne jaskinie rozdzielone są pomiędzy sobą murami, jednak ich grubość wynosi około 50 centymetrów.

W tym wypadku zadziwiająca jest więc trwałość konstrukcji, która przetrwała tysiące lat, pomimo występujących w tych regionach powodzi i trzęsień ziemi.

Pytania bez odpowiedzi

Nadal nie udało się ustalić, czyim dziełem są te niezwykłe budowle i z jakiego okresu pochodzą.

Nie znajdujemy na ich temat najmniejszej wzmianki w żadnym źródle pisanym.

Badacze zwracają jednak uwagę na nieogarnięty rozmach budowli.

Ich zdaniem wskazuje on na to, iż do ich powstania nie mogło dojść za sprawą przypadkowych mieszkańców prowincji.

Dopatrują się tu raczej działań jakiegoś władcy, który posiadał odpowiednie środki, do stworzenia takiego miejsca.

Okolica Longyou nie była objęta szczegółowym spisywaniem jakichkolwiek dokumentów aż do 221 r. p.n.e., czyli powstania dynastii Qin.

Naukowcy uważają więc, że ta perła architektoniczna powstała przed tym okresem, gdyż Chińczycy z całą pewnością dokonaliby skrupulatnego opisania takiego dzieła.

Nierozwikłana jest również zagadka symboliki.

Jednak podobne znaki, do tych z jaskiń występują również na naczyniach ceramicznych znajdujących się w ulokowanym niedaleko muzeum.

Datowane są one na okres od 800 do 500 roku p.n.e. i ten czas uznaje się jednocześnie, najczęściej za okres, kiedy doszło do wykucia jaskiń.

Mimo wszystko wiele osób nie wyklucza również, że mogą one być dużo starsze.

Nie udało się również rozwikłać przeznaczenia tych niezwykłych struktur.

Pośród archeologów i badaczy pojawiały się różne spekulacje.

Domniemano np. że miały one stanowić grobowce przeznaczone dla władców oraz cesarzy.

Jednak nie zostały tu odnalezione jakiekolwiek obiekty pogrzebowe ani żadne ciała.

Wedle innej hipotezy, miejsce to służyło wydobywaniu surowców mineralnych.

Jednak ją również obalono, gdyż nie odnaleziono śladów właściwej aparatury, a dodatkowo wówczas ściany oraz sufity nie zostałyby zadekowane.

Jeszcze inny pomysł mówił, że jaskinie mogły być zamieszkiwane przez określoną grupę ludzi, których jakaś konkretna przyczyna zmusiła do przebywania i życia w takim miejscu.

Również tego nie udało się udowodnić, ponieważ nie znaleziono śladów przebywania i takiego wykorzystywania jaskiń przez dłuższy okres.

Pomysłów było mnóstwo.

Miały to być miejsca kultu religijnego, magazyny, kryjówka czy świątynie.

Jednak kolejne tezy były obalane i do dziś nie udało się uzyskać odpowiedzi odnośnie do przeznaczenia niezwykłego podziemnego kompleksu jaskiń w Longyou.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze