TAJEMNICA NIEZWYKŁEJ BUDOWLI MORAY Z PERU

moray-peru.jpg
Moray Peru fot.123rf.com

Tajemnica niezwykłej budowli Moray z Peru pozostaje nieodgadniona. Pewne jest, że to niecodzienne miejsce stanowi jedną z monumentalnych pozostałości po dawnych kulturach w tym regionie. Zaskakuje niezwykle geometryczny wygląd. Jednak najsilniej nurtujące jest przeznaczenie, takiej konstrukcji. Teorii jest wiele. Czy miało to być miejsce kultu, laboratorium rolnicze, czy też rodzaj kosmicznej konstrukcji?

Lokalizacja i pochodzenie

W czasach starożytnych na terytorium Peru funkcjonowało wiele kultur, takich jak Nazca, Norte Choco czy Paracas.

Członkowie tych kultur z pewnością tworzyli różne megalityczne i niewyjaśnione struktury.

Nieco później Inkowie przerodzili się w największe imperium na tym obszarze i władali nim aż do czasu, gdy przybyli tu konkwistadorzy.

Właśnie z Inkami łączy się większość dawnych budowli, choć to, co tworzyli, powstawało najczęściej na podłożu jeszcze starszych konstrukcji.

 

moray-peru.jpg
Moray Peru foto.123rf.com

 

Na terenie Peru odnajdujemy rozległe mury, które składają się z kamieni, ważących nawet po 100 ton.

Istnieje tam wiele równie ciekawych i zagadkowych konstrukcji.

Za jedną ze zdecydowanie najbardziej fascynujących uznaje się budowlę ulokowaną w regionie Cuzco, w odległości mniej więcej 10 kilometrów na zachód od Maras.

Ta niezwykła konstrukcja nazywana jest Moray i umiejscowiona jest na wysokości 3500 m n.p.m.

Odnalezienie niezwykłego obiektu

Ta wielce nietypowa budowla została odkryta przez zachodnią cywilizację w 1931 roku, kiedy to pochodzący z Ameryki geolog Robert Shippee, dostrzegł ją, przelatując nad tym terenem.

Od samego początku stanowisko archeologiczne Moray zaskakuje swoją niezwykłą wręcz geometrią.

Cały kompleks składa się z trzech okrągłych zagłębień w ziemi.

 

moray-peru.jpg
Moray Peru fot.123rf.com

 

Dwa z tych zagłębień są ze sobą połączone, trzecie natomiast zlokalizowane jest zdecydowanie wyżej i zdaje się od nich nieco odizolowane.

Wszystkie zlokalizowane w tym miejscu struktury złożone są z wielu poziomów, posiadających koncentryczne tarasy.

Najwyższy i najniższy taras dzieli różnica wysokości na poziomie około 30 metrów.

Podziwiając ogrom budowli, można dojść do wniosku, że do jej stworzenia konieczne było wykorzystanie ogromu pracy, jednak po dzień dzisiejszy nie udało się rozwikłać zagadki dotyczącej funkcji tej budowli.

Badania tajemniczego miejsca

Pochodzący z Australii fizyk John Earls w latach 70. XX wieku przeprowadził w Moray całą serię badań.

Po upływie pewnej ilości czasu zauważył, że najwyższy i najniższy taras różnią się temperaturą w zakresie pomiędzy 10 a 15 stopni Celsjusza.

Odmienność ta wynika z kilku czynników: różnej wysokości, głębokości, wiatru oraz poziomu nasłonecznienia na poszczególnych tarasach.

 

moray-peru.jpg
Moray Peru fot.123rf.com

 

Kolejną zagadką jest istnienie w Moray skomplikowanego systemu nawadniającego, który doprowadza wodę na każdy z tamtejszych tarasów.

Jednak projekt tego miejsca został wykonany w taki sposób, że nawet przy najsilniejszych opadach deszczu nie dojdzie do zalania najniższego poziomu.

Oprócz tego badania wykazały, że na każdym z tarasów znajdują się inne rodzaje gleby, które zostały w to miejsce sprowadzone z odległych lokalizacji.

Tezy wynikające z prowadzonych badań

Wyniki przeprowadzonych badań doprowadziły do postawienia tezy, że Moray było rolniczym laboratorium, gdzie badano, w jaki sposób klimat oddziałuje na wzrost roślin uprawnych.

Inkowie słynęli z rolnictwa i z pewnością uprawiali liczne gatunki roślin.

Takie założenie przewiduje, że lud, który dokonał stworzenia tego miejsca, na każdym z tarasów miał prowadzić odrębną uprawę, dla określenia najlepszych warunków.

 

moray-peru.jpg
Moray Peru fot.123rf.com

 

Obecnie teoria dotycząca rolniczego laboratorium wydaje się najbardziej prawdopodobna.

Istnieją jednak pewne przesłanki, związane z poczynionymi w tym miejscu odkryciami, które sprawiają, że pojawiają się wątpliwości.

Kenneth oraz Ruth Wright – badacze pochodzący z Ameryki, dokonali analizy właściwości gleby w tym miejscu i doszli do wniosku, że istnieje małe prawdopodobieństwo, że cała konstrukcja powstała, jako pole uprawne.

Oprócz tego prowadzone niedawno badania ukazały, że różnice temperatur pomiędzy poszczególnymi tarasami wcale nie muszą być tak znaczne.

Znane są również liczne, inne teorie dotyczące przeznaczenia Moray.

Inne pomysły

Kształt monumentalnej budowli Moray przywodzi na myśl amfiteatr.

W związku z tym niektórzy badacze doszli do wniosku, że dawni Indianie gromadzili się w tej lokalizacji w celu przeprowadzania różnego rodzaju obrzędów.

Jeśli do tego założenia dołożymy opowieści pochodzące od miejscowych Indian Keczua, że w dawnych czasach miejsce to było odwiedzane przez przedstawicieli wielu mieszkających nieopodal ludów, to teoria może wydać się prawdopodobna.

Dodatkowym argumentem jest fakt, iż kształt konstrukcji z pewnością sprzyjał dobrej akustyce.

Mimo wszystko na temat takich obrzędów mamy znikome informacje, a liczni naukowcy uważają, że coś tak niecodziennego nie mogło służyć jedynie urządzaniu ceremonii.

Ciekawe jest jednak, że obecnie wiele osób decyduje się na odwiedzenie Moray, aby w tym miejscu pomedytować.

Kolejna teoria zakłada, że budowla stanowiła obserwatorium astronomiczne.

W dawnych czasach powszechne było wznoszenie konstrukcji, których zadaniem było wyznaczenie pozycji gwiazd i śledzenie ich ruchu na niebie.

 

moray-peru.jpg
Moray Peru fot.123rf.com

 

Ułożenie tarasów z Moray jest jednak tak nietypowe, że do chwili obecnej nikt nie znalazł prawdopodobnej konstelacji, która mogła być interesująca dla budowniczych tego miejsca.

Istnieją również teorie powiązane z cywilizacjami pozaziemskimi, które zakładają, że konstrukcja ta stanowiła lądowisko dla starożytnych kosmitów.

Miejscowe legendy donoszą o niezwykle tajemniczym nauczycielu, nazywanym Wirakocza, który zstępował z nieba i uczył miejscowych Indian przydatnych czynności, takich jak, chociażby budowa kanałów irygacyjnych.

Jednak nie posiadamy więcej dowodów, które udowadniałyby kosmiczne powiązania tego miejsca.

Dalsze niewiadome

Nieznany pozostaje również sposób, w jaki powstało Moray.

Cała budowla wyróżnia się wręcz ogromnym rozmachem, co sugeruje, że prace nad nią musiały pochłonąć niezwykle dużo czasu.

Najniższe poziomy ulokowane są aż 150 metrów poniżej wysokości wzgórz, które znajdują się obok.

Wielu naukowców uznaje, że za stworzenie tego miejsca odpowiadają Inkowie, jednak nie powinno się zapominać, że była to kultura, która w swoich dokonaniach bardzo często czerpała z osiągnięć innych, wcześniejszych ludów.

Inkowie mogli więc tylko korzystać z budowli, która została w tym miejscu pozostawiona przez zupełnie inny lud.

Moray a współczesność

Z pewnością Moray udowadnia nam, że nadal bardzo niewiele wiemy o historii cywilizacji ludzkiej.

Stanowi ona kolejny przykład geniuszu dawnej inżynierii.

Dokładny czas jej powstania i twórcy nie są nam znani, jednak z pewnością dużo bardziej zastanawiające jest przeznaczenie tego miejsca.

Nie możemy wykluczyć, że było to rolnicze laboratorium, obserwatorium czy też miejsce kultu, ale również nie wiemy, czy nie miało ono związku z pozaziemską cywilizacją.

 

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

 

 

Komentarze