METEORY – GRECKIE MONASTYRY „ZAWIESZONE W POWIETRZU”

meteory-grecja.jpg
foto.123rf.com

Greckie Meteory są niewątpliwie jednym z bardziej malowniczych zakątków świata. Niektórzy nazywają je ósmym cudem świata. W 1988 roku zostały wyróżnione przez wpis na światową listę UNESCO. Skąd wzięły się majestatyczne klasztory „zawieszone w powietrzu”?

Powstanie Meteorów

Te majestatyczne formacje powstały poprzez nagromadzenie iłów, kamieni i mułu naniesionych przez rzekę napływającą do ogromnego prehistorycznego jeziora obecnego w niecce tesalskiej.

W późniejszym czasie nastąpiło odprowadzenie wód do Morza Egejskiego, a pozostałe formacje uległy erozji.

Dodatkowe pęknięcia w monolicie powstawały wskutek licznych trzęsień ziemi oraz działania wiatru.

Przez miliony lat w formacji powstawały rysy i pęknięcia, tworząc gigantyczne głazy i kominy skalne.

meteory-grecja.jpg
foto.123rf.com

Nie bez powodu nazwa „meteoros” oznacza po grecku „zawieszony w powietrzu”.

Najwyższe ze skał mają ponad 500 metrów wysokości.

Przybycie mnichów

Od XI wieku do Meteorów zaczęli napływać prawosławni mnisi.

Wspinali się oni do wysoko położonych jaskiń celem spędzenia kilku dni w ciszy i oddaniu się medytacji.

Monastycyzm, czyli życie w zamkniętym klasztorze jest bardzo ważną częścią religii prawosławnej.

Jaskinie, w których przebywali, zachowały się do dzisiaj, a niektórzy śmiałkowie próbują się nawet do nich wdrapać.

Bardzo łatwo je rozpoznać przez obecność wywieszanych w nich kolorowych chust.

Przesąd głosi, że zerwanie chusty przynosi szczęście.

Pierwszym pustelnikiem przybyłym do greckich Meteorów był Barnaba, który mieszkał od 985 roku w jednej z jaskiń.

Pod koniec XI wieku zaczęła się kształtować pierwsza wspólnota skupiona wokół cerkwi pod wezwaniem Bogurodzicy.

W 1336 roku przybył tu święty Anastazy Atonita, który zapoczątkował budowę najwspanialszego monastyru – „Wielkiego Meteoru”.

Legenda głosi, że wzniósł się na szczyt skały na grzbiecie orła.

meteory-grecja.jpg
foto.123rf.com

Monastyry „zawieszone w powietrzu”

Pierwszy klasztor tzw. Wielki Meteor został zbudowany w latach 1356-1372.

Istnieją różne teorie na temat budowy klasztorów na szczycie formacji skalnej.

Jedna z nich mówi, że mnisi wbijali kołki w ścianach i przy pomocy biegłych we wspinaczkach mieszkańców Stagi wznosili klasztory.

Druga wspomina o stosowaniu latawców umożliwiających wbicie lin w szczyty, z których następnie zrzucano sznurowe drabiny.

Materiały były wnoszone w koszach z użyciem drabin, a na bardziej zaawansowanym etapie budowy wciągano narzędzia za pomocą kołowrotków.

meteory-grecja.jpg
foto.123rf.com

Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego mnisi docierali do klasztorów tylko po drabinach?

Otóż czynili tak głównie ze względów bezpieczeństwa.

W XIV wieku coraz bardziej zagrażały im inwazje tureckie.

Mała dostępność tych terenów zapewniała duchownym bezpieczeństwo.

W klasztorach przechowywane były ważne dla greckiej kultury księgi, obrazy i listy.

W późniejszych latach dostęp do klasztorów był trudny ze względów religijnych.

Uważano, że pielgrzymi powinni się poświęcić, aby osiągnąć cel.

Dopiero w 1922 roku biskup nakazał wybudować stopnie do wszystkich klasztorów.

Ze względu na rozwój turystyki i dużą popularność Meteorów do wszystkich aktywnych klasztorów dziś da się dotrzeć samochodem.

W czasach świetności czynne były aż 24 klasztory.

Dzisiaj aktywnych jest tylko 6 monastyrów, które dostępne są dla turystów.

meteory-grecja.jpg
foto.123rf.com

Co ciekawe działały tu klasztory nie tylko męskie, ale również typowo żeńskie.

W każdym klasztorze obecny jest kościół, pomieszczenie z liną do wciągania towaru oraz pomieszczenia mieszkalne.

Czasem również jest obecna druga kaplica, spiżarnie oraz muzeum.

Niestety część zbiorów ze względu na ryzyko bombardowania podczas drugiej wojny światowej została przeniesiona.

Meteory w kulturze masowej

Choć Meteory zawsze były miejscem fascynującym, to prawdziwą sensacją turystyczną stały się po premierze filmu z Jamesem Bondem „Tylko dla Twoich oczu” w 1981 roku.

Greckie Meteory stanowiły bowiem jedną z kluczowych lokalizacji scenariusza.

Anegdota głosi, że biskup grecki zgodził się na kręcenie filmu za odpowiednią opłatą bez konsultacji z mnichami.

Sprawa skończyła się w sądzie i pomimo wygrania sporu część kapłanów postanowiła przenieść się do Athos.

Niewątpliwie sławę Meteorom przyniosła również płyta zespołu Linkin Park pod tytułem „Meteora”.

Członkowie zespołu chcieli, żeby była ona tak majestatyczna, jak to, co na własne oczy zobaczyli w Grecji.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze