KYBALION – POTĘŻNA WIEDZA HERMETYKÓW

kybalion.jpg
Kybalion

„Siedem jest Praw Prawdy; ten, kto je zna rozumiejąc, posiądzie Magiczny Klucz, pod którego dotykiem wszystkie Drzwi Świątyni stają otworem.”

– Kybalion

Kybalion jest przekazem esencji wiedzy Hermetyków w postaci instrukcji postępowania, która ma za zadanie pomóc nam w zrozumieniu i wykorzystaniu naszych własnych, Boskich zdolności energetycznych, a co za tym idzie magicznych. Hermetycy uważani są za pierwszych alchemików, psychologów i astrologów. Autorstwo i założycielstwo owych szkół przypisuje się Hermesowi. Z nich narodziły się współczesne nauki, alchemia zrodziła chemię, astrologia astronomię, a z mistycznej psychologii wyrosła psychologia współczesna.

Filozofię Hermetyczną wdrożyła w swe obszary mistyczna nauka żydowska i aleksandryjski odłam gnostycyzmu (pradawna, mistyczna sekta chrześcijańska).

Dziś, zarówno teoria jak i praktyka Hermetyzmu są powszechnie dostępne, mało tego, przez wielu uważane za całkowicie bezpieczny i jeden z najzdrowszych sposobów na życie.

Niegdyś Prawa Hermetyczne przekazywane były jedynie tym, którzy przeszli proces inicjacji.

Byli oczyszczeni, mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności.

 

hermetyzm-kybalion.jpg
foto.123rf.com

 

Początkowo Święte Prawa powierzane były w wielkiej tajemnicy i jedynie drogą ustną.

Spisane zostały dopiero w roku 1908, przez trzech anonimowych Hermetyków pragnących podzielić się tymi Prawdami ze światem.

Do spisanych Praw dołączyli oni również ich własną interpretację.

W efekcie powstały tekst zredagowany został przez „Trzech Wtajemniczonych” (anonimowi nauczyciele Hermetyki) i wydany dla ludzkości, w postaci Kybalionu.

Siedem Świętych Praw:

  1. Pierwsze Święte Prawo: „Mentalizm

Wszystko jest Umysłem, Wszechświat jest Mentalny.

Wszechświat i wszystko, co mu przynależne żyje, nieustannie porusza się i zmienia.

Trwa nieprzerwana kreacja, nic nie stoi w miejscu.

Ta przenikająca siła zwana jest Wszystkim.

Wszystko to Boska mądrość i nieśmiertelna siła życiowa, to Umysł, to Duch.

Duch ten jest wszędzie, nie ma miejsca, rzeczy, czy osoby, której by nie przenikał.

Wszechświat zasila i zamieszkuje po wsze czasy Wszystko.

W przeciwieństwie do Wszechświata Wszystko jest niezmienne.

W myśl Hermetyków zatem Wszechświat zawarty jest w umyśle Wszystkiego.

Ten, który zawiera (Wszystko) pozostaje niezmiennym, lecz to, co znajduje się w środku (Wszechświat), ciągle się zmienia.

W myśl powyższego to, co znajduje się we wnętrzu naszej głowy, jest nieustannie zmienne.

Możemy dokonywać w niej zmian, kiedy tylko chcemy.

Możemy w ten sposób nieustannie zmieniać, kreować naszą rzeczywistość, ponieważ tak jak Wszystko swoim Umysłem stwarza Wszechświat, tak my własnym umysłem tworzymy swoją rzeczywistość.

Tworzysz to, czego w danym czasie, momencie pragniesz.

Zmieniasz swe pragnienia, wówczas zmieniasz to, co Cię otacza.

Nic nie pozostaje w bezruchu, zmiana ciągle się dokonuje.

Uważnie przyjrzyjmy się zatem temu, co pragniemy, tylko tak szczerze, bo zazwyczaj to, co wydaje nam się, że pragniemy, a czemu dajemy wyraz w swych przekonaniach, myślach i ukierunkowaniu uwagi, jest od siebie bardzo różne.

Spójrzmy najlepiej na swoje życie, jest ono bowiem wyrazem naszych pragnień.

Czy na pewno jest takie, jakiego byśmy sobie świadomie życzyli?

  1. Drugie Święte Prawo: „Zgodność”

Jak na górze, tak na dole; jak na dole tak na górze.

Prawo Zgodności dotyczy trzech poziomów istnienia, gdzie każdy z nich ma swą własną, specyficzną wibrację.

– Wielka Płaszczyzna Fizyczna (a w niej materia, substancje eteryczne i najszybciej wibrująca, energia);

– Wielka Płaszczyzna Mentalna (umysł mineralny, roślinny, żywiołów, elementów i najwyżej wibrujący umysł ludzi)

– Wielka Płaszczyzna Duchowa (aniołowie, archaniołowie i bóstwa).

Prawo Zgodności głosi, iż istnieje zgodność i harmonia pomiędzy tymi płaszczyznami i ich podkategoriami. Wpływając na jedno, wpływasz na drugie.

  1. Trzecie Święte Prawo: „Wibracja

Nic nie spoczywa; wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje.

Wszystko jest w nieustannym ruchu i nieustannie wibruje.

To właśnie poziom tej wibracji rozróżnia różne formy istnienia.

Najniższe wibracje ma sfera materialna i wszystko, co w niej zawarte.

Częstotliwości o wyższych wibracjach przypisane są sferze mentalnej, a jeszcze wyżej, duchowej.

Te wysokie wibracje nie są rejestrowane z punktu widzenia materii, tz. ludzkimi, cielesnymi zmysłami nie postrzegamy pełnej natury świata mentalnego, czy duchowego.

Każda nasza myśl, czy emocja ma określoną wibrację.

Ta wibracja przyciąga do siebie podobne częstotliwości.

Dbając o jasne i wysoko wibrujące myśli, przyciągamy do siebie tożsame wydarzenia.

Odpowiednio polaryzując swój umysł, możemy nawiązać łączność i świadomie wpływać na otaczającą nas sferę mentalną i duchową.

Każdy z nas ponadto posiada umiejętność wpływania na wibracje innych ludzi.

Rozsiewając wysokie częstotliwości wokół siebie, powodujemy zmianę w wibracji innych ludzi. Warto o tym pamiętać, by czynić  świat  nasz i innych ludzi przyjaźniejszym.

  1. Czwarte Święte Prawo: „Biegunowość

Wszystko jest Podwójne; wszystko ma bieguny; wszystko tworzy parę za swoim przeciwieństwem; podobne i niepodobne są tym samym; przeciwności są identyczne w swej naturze, ale różne w stopniu; skrajności spotykają się; wszelkie prawdy to ledwie półprawdy; wszelkie paradoksy można pogodzić.

Wszystkie przeciwieństwa są częścią danej jedności, jeżeli odkryjesz jedno, znajdziesz i drugie.

Tak konkretnie, miłość i strach są częścią jednego słupka, ich pozorna różnica wynika jedynie z zajmowanego stopnia.

Jeżeli boisz się, że utracisz miłość, w efekcie właśnie to do siebie przyciągniesz.

Jeżeli w Twoim życiu pojawia się strach, jest to komunikat, że drugi biegun jest również obecny.

Możesz zmienić niechcianą sytuację, należy tylko skierować swoją uwagę na przeciwstawny biegun, a zatem skupić się na miłości.

Myśleć, mówić o niej, czy wizualizować ją.

Możesz też z mocą wyobrazić sobie słupek, gdzie na dole zaznaczony jest poziom strachu, a na górze miłości.

Przesuń w swej wyobraźni wskaźnik z pola strachu  na pole miłości i  utrzymuj tę wizję, cały czas, nawet jak Ci się już urzeczywistni w Twoim świecie.

  1. Piąte Święte Prawo: „Rytm”

 Wszystko płynie, za zewnątrz i do wewnątrz; wszystko ma swoje pływy, wszystkie rzeczy unoszą się i opadają; ruch wahadła objawia się we wszystkim; miara wahnięcia w prawo równa jest mierze wahnięcia w lewo, rytm się kompensuje.

W myśl tego prawa wszystko porusza się niczym wahadło, niczym przypływ i odpływ, wdech i wydech.

Jako część Wszystkiego podlegamy temu prawu i „skazani jesteśmy” na swe wzloty i upadki.

Hermetycy jednak poznali sposób zneutralizowani tego wpływu na siebie.

Wystarczy w pełni świadomie podjąć decyzję nieulegania temu wpływowi.

Należy spolaryzować w sobie pożądany biegun i trwale osadzić się w nim, odmawiając brania udziału w ruchu powrotnym wahadła.

Mentalnie podnosimy nasze wskaźniki słupków przeciwieństw na wyznaczone bieguny i utrzymujemy świadomie ten stan.

Życie w wokół nas będzie przechodzić falę nawrotu, my jednak będziemy stabilnie osadzeni w kierunku, który sami świadomie obraliśmy.

  1. Szóste Święte Prawo: „Przyczyna i Skutek

Każda przyczyna niesie swój Skutek; każdy Skutek ma swoją Przyczynę, wszystko dzieje się wedle Prawa, Przypadek to jedynie nazwa Prawa, które nie zostało rozpoznane; jest wiele płaszczyzn  przyczynowości, lecz nic nie umyka Prawu.

Przyczyna nie jest twórcą zdarzenia, jest swojego rodzaju katalizatorem w rozległym łańcuchu zdarzeń, u którego podstaw leżą nasze, najczęściej nieświadome, przekonania.

Trudno jest je odkryć i dotrzeć do ich prapoczątku, tym bardziej że większość przekazywana jest nam rodowo.

Co zatem możemy zrobić?

To, co Hermetycy. Zaobserwuj w ciągu dnia silne myśli i uczucia, które do Ciebie spontanicznie napływają.

Spójrz, czy pod wpływem nich zmieniły się stopnie ustawienia na Twych słupkach skrajności, jeżeli tak, podnieś je ponownie do góry.

Utrzymuj ich wysoki stan nieustannie, a będzie to przyczyną, Twoich pożądanych efektów.

  1. Siódme Święte Prawo: „Rodzaj”

„Rodzaj jest we wszystkim; wszystko ma swój składnik Męski i Żeński; Rodzaj objawia się na wszystkich płaszczyznach.

Wszystko, co żyje, ma w sobie aspekt i żeńskiej i męskiej energii. Zarówno w kobiecie, jak i w mężczyźnie zawierają się obie te energie.

Atomy, by stworzyć materię, wiążą swą męską i żeńską energię.

Energia męska ukierunkowana jest na zewnątrz, do świata, nazwana jest pozytywną,”+”, chodzi tu o kierunek przepływu energii, mentalnie jest umysłem świadomym.

Energia żeńska zaś ukierunkowana jest do wewnątrz, ku sobie, nazwana jest negatywną,”-”, mentalnie jest umysłem nieświadomym.

W obrębie siebie samego mamy zatem „mnie”– energię żeńską i „ja” energię męską. Nasza „mnie” to nasze nastroje, przekonania, ciało i stany mentalne. Nasza „ja” z kolei to wewnętrzna część nas mogąca przekonać „mnie” do postępowania zgodnie z zamiarami i pragnieniami „ja”.

Jeżeli obie te nasze cząstki działają w harmonii, wówczas możemy w pełni i efektywnie korzystać ze wszystkich Świętych Siedmiu Praw zawartych w Kybalionie.

 

Dochodzimy zatem to fundamentalnej prawdy, Ty sam stwarzasz swoją rzeczywistość.

Warto jest mieć tego świadomość i nauczyć się tworzyć ją tak, by nam w pełni służyła.

Każde słowo i zdanie zatem przybliżające nas do kolejnych prawd i umiejętności w operowaniu sobą samym jest bezcennym darem, dla na samych i dla kształtu naszego życia.

Tego i kolejnych.

 

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

 

Komentarze