KWIAT ŻYCIA – TAJEMNICE ŚWIĘTEJ GEOMETRII

kwiat-życia.jpg
KWIAT ŻYCIA fot.123rf.com

Na pewno każdy spotkał się z tym symbolem. Często odwzorowywany jest na amuletach, wisiorkach, tatuażach, czasami w logo różnych firm, a nawet na wielu drewnianych elementach podhalańskiej urbanistyki. Kwiat Życia („Flower of Life”), bo o nim mowa, stanowi wzór stworzenia.

Zakłada się, że wszystko, co istnieje we wszechświecie, wzięło się z tego jednego wzoru – rysunku Kwiatu Życia.

Jest to wzorzec stworzenia wszystkiego, co obecnie istnieje. Nawet rzeczy niematerialnych, takich jak emocje, myśli, muzyka.

Za pomocą Kwiatu Życia i Świętej Geometrii można opowiedzieć historię świata, począwszy od jego stworzenia poprzez działanie czterech żywiołów, proporcje i rozwój ludzkiego ciała.

Leonardo da Vinci i kwiat życia

Ten niezwykły rysunek wykonał Leonardo da Vinci, co dowodzi, że faktycznie studiował formę Kwiatu Życia.

W czasach starożytnych Kwiat Życia znano na całym świecie, zawsze w takim samym układzie symboli i pod taką samą nazwą. Aby zrozumieć jego istotę, warto najpierw omówić najprościej jak się da, elementy, z których się składa.

Wyobraźcie sobie Świadomość albo Ducha, który unosi się w próżni. Oznacza to, że jest tylko nicość i Duch, nie istnieje żadne ciało fizyczne ani umysł. Dookoła jest ciemność i pustka rozciągająca się w nieskończoność.

Duch decyduje się coś zrobić i rozciąga swoją świadomość wokół siebie, tak daleko jak jest to możliwe bez poruszania się. Tworzy wokół siebie kulę, która jest pierwszym okręgiem w Kwiecie Życia.

Następnie przesuwa się na krawędź pierwszej figury i powtarza poprzednią czynność. W ten oto sposób powstaje wzór, w którym widzimy „rybi pęcherz”.

 

rybi-pęcherz--kwiat-życia.jpg
RYBI PĘCHERZ-ŚWIĘTA GEMETRIA foto.depositphotos.com

 

W nim właśnie znajdują się informacje o szerokości, proporcjach, głębokości. Mamy też pierwiastki kwadratowe z 2, 3 i 5, których wyniki to liczby nieskończone. Co ciekawe są tam również dane geometryczne na temat światła.

Duch nie ma teraz innego wyjścia jak tylko powtórzyć swój ruch. Jako że jest doskonały, to przesunie się również w doskonały sposób, tworząc w ten sposób następny okrąg, w dokładnej odległości jednego promienia od poprzedniego okręgu.

Za każdym przesunięciem Duch gromadzi więcej wiedzy. Pierwszy, kompletnie uformowany w ten sposób wzór nosi nazwę Nasienie Życia lub Wzór Rodzaju, bowiem jest on początkiem stworzenia wszechświata, w którym żyjemy.

Następny obraz pojawiający się we wzorze to Drzewo Życia, w którym wiele osób rozpoznaje żydowską lub hebrajską kabałę. Wzór ten nie należy jednak do żadnej z kultur, rasy ani religii, jest za to ściśle związany z naturą.

 

 

drzewo-życia.jpg
DRZEWO ŻYCIA fot.depositphotos.com

 

Następnym obrazem w Kwiecie Życia na Wzorze Rodzaju jest Jajo Życia, stworzone przez drugi ruch wirowy. Gdy ów ruch dobiegnie końca, powstaje obiekt trójwymiarowej figury złączonej z ośmiu kul, którą starożytni Egipcjanie, interesujący się stworzeniem, życiem i śmiercią nazwali właśnie Jajem Życia.

 

jajo-życia.jpg
JAJO ŻYCIA fot.depositphotos.com

Sześcian Metatrona

Połączenie środków tych kul tworzy sześcian. Zakłada się, że z tej morfogenicznej struktury powstało ludzkie ciało i wszystkie jego elementy.

Rysując linie prowadzące ze środka każdego okręgu do wszystkich pozostałych, stworzymy znany w całym wszechświecie Sześcian Metatrona. Czym on jest?

Każdy, kto miał do czynienia ze świętą geometrią lub chociażby uczył się zwykłej geometrii wie, że we wszechświecie występuje pięć unikalnych brył, zwanych bryłami platońskimi.

Definicja bryły platońskiej głosi, że po pierwsze wszystkie jej ściany mają tę samą powierzchnię a w przypadku sześcianu, najbardziej znanej bryły platońskiej, wszystkie ściany mają kształt kwadratów i są takich samych rozmiarów.

Po drugie, krawędzie tych brył mają tę samą długość, po trzecie, wszystkie kąty, jakie tworzą krawędzie mają tę samą wartość i po czwarte, po wpisaniu bryły w kulę, wszystkie jej wierzchołki będą stykać się z powierzchnią kuli.

Poza sześcianem tylko cztery inne bryły spełniają wymogi tej definicji – dwunastościan, czworościan, ośmiościan i dwudziestościan. Wszystkie je możemy odnaleźć w Sześcianie Metatrona.

 

metatron-święta geometria.jpg
METATRON fot.123rf.com

Kwiat Życia i alchemia

Na podstawie tej wiedzy narodziła się również pierwotna alchemia. Pitagoras uważał, że każda z tych brył posiada swój własny żywioł, a mianowicie czworościan to ogień, sześcian – ziemia, ośmiościan – powietrze, dwudziestościan – woda, a dwunastościan to eter. W ten sposób powstaje pierwszy system informacyjny, który pochodzi z Kwiatu Życia za pośrednictwem Sześcianu Metatrona.

Co dalej? Otóż w układzie okresowym każdy pierwiastek jest związany geometrycznie z jedną z pięciu brył. Naukowcy wyśmiewali tę teorię, aż do lat 80. XX wieku,

kiedy to prof. Robert Moon z Uniwersytetu w Chicago zademonstrował, że wszystkie pierwiastki i cały wszechświat bazują na tych pięciu bryłach. Dzięki fizyce, chemii i biologii na nowo odkrywamy wzory Świętej Geometrii. Stąd też ponownie wrócono do wartości, jaką niesie Jajo Życia.

Patrząc na Kwiat Życia, można zauważyć, że jego zasadniczą podstawą jest sześciokąt. Sześciany otaczają nas wszędzie, lecz żadna z brył platońskich nie ma ścian sześciokątnych. Za to istnieje sześcio-ośmiościan, składający się z dwuwymiarowych sześciokątów, zbudowanych z trójkąta równoramiennego i kwadratu, obracających się wokół siebie.

W ten sposób powstaje doskonała bryła, w której każda linia wewnętrzna wyznacza taką samą odległość między punktami na krawędzi ze środkiem bryły włącznie. Nawet bryły platońskie nie mają takiej właściwości. Sprawia to, że sześcio-ośmiościan jest najbardziej stabilną bryłą i podstawą dla trójwymiarowego Kwiatu Życia.

A teraz wracając do początku – jak to się dzieje, że te wszystkie geometrie połączone są z życiem i z człowiekiem. Kwiat Życia symbolizuje cykl wegetacji drzewa rodzącego owoce. Z nasienia wyrasta wielkie drzewo, które rodzi kwiaty, a z nich powstają owoce, zawierające nasiona.

To naturalna progresja cyklu życia poprzez świadomość na Ziemi. Przekładając to na geometrię, otrzymujemy taki cykl: z Nasienia Życia wyrasta Drzewo Życia, które rodzi Kwiat Życia, a z niego bierze się Owoc Życia, w którym zawarte jest Nasienie Życia.

W ten sposób powstaje absolutny cud, wszystko pochodzi od jednego. Stworzone przez relacje łączenia aktywnej energii z energia bierną. To jest prawo wszechświata, ten schemat nigdy się nie zmienia, a Kwiat Życia istnieje w nas.

 

człowiek-witruwiański.jpg
CZŁOWIEK WITRUWIAŃSKI fot.depositphotos.com

 

Symbolowi Kwiatu Życia przypisuje się niezwykłe moce. Uważa się np. że wytwarza on silne pole, które wchłania złą energię. Dlatego też zaleca się stosowanie podkładek z jego symbolem pod talerz lub kubek ze spożywanym posiłkiem, zwłaszcza jeśli jest to posiłek mięsny.

W ten sposób dania stają się bardziej lekkostrawne i zostaje zmniejszony negatywny wpływ wibracji, jakie zwierzę wprowadzało do swoich komórek podczas trudów hodowlanego życia.

Uzdrawiające moce

Ponadto niektórzy twierdzą, że Kwiat Życia uzdrawia z długotrwałych i męczących chorób, takich jak reumatyzm.

Dzięki powstającym w nim wciąż na nowo cyklu Koła Życia, wpływa na odrodzenie komórek w ich pierwotnej idealnej matrycy, dlatego też warto się nim wspomagać w każdym stanie chorobowym.

Jednak najbardziej znaną i popularną funkcją Kwiatu Życia jest używanie go jako znaku ochronnego. Odpowiednio przygotowany i noszony amulet tworzy barierę ochronną w aurze człowieka, zabezpiecza przed wypadkami, chroni przed wpływem innych na nasze samopoczucie, silnie ochrania przed strachem i stanami lękowymi, ale również uspokaja i ucisza skołatane nerwy.

 

święta-geometria-paradygmat.jpg
PARADYGMAT ŚWIĘTEJ GEOMETRII fot.depositphotos.com

 

Przypisuje się mu również neutralizację działania żył i cieków wodnych oraz minimalizowanie szkodliwego wpływu fal elektromagnetycznych na człowieka.

Kwiat Życia wzbudza współcześnie duże zainteresowanie. Ten zagadkowy symbol skrywa w sobie niezwykłą tajemnicę – tajemnicę nas i naszego świata.

 

 

Komentarze