KSIĘGA ZOHAR, CZYLI EZOTERYKA W JUDAIZMIE

księga-zohar.jpg
fot.depositphotos.com

Księga Zohar, Sefer ha-Zohar, czyli Księga Blasku jest mistycznym komentarzem do Tory, Księgi Rut oraz Pieśni nad Pieśniami. Jej tekst powstał w języku aramejskim oraz hebrajskim. W rozumieniu kabalistów zadaniem zawartych w niej opisów jest prowadzenie osób, które osiągnęły wysoki poziom duchowy do źródeł – korzeni ich duszy. Zohar opisuje wszystkie, doświadczane przez człowieka stany duchowe, w czasie ewoluowania jego duszy. Zakończenie tego procesu Kabała nazywa „końcem naprawy”, co oznacza osiągnięcie najwyższego stopnia rozwoju duchowego.

Osoby niezwiązane z wyznaniem i nieposiadające jakichkolwiek duchowych osiągnięć postrzegają tę mistyczną dla Żydów księgę w zupełnie odmienny sposób.
Uważają ją za zbiór legend i anegdot, które każdy człowiek może odmiennie, zgodnie z własnymi myślami i przekonaniami interpretować.

Kabaliści stawiają ją natomiast jako drogowskaz, którego zadaniem jest dalsze poprowadzenie do pełnego rozwoju duchowego.

Księga Zohar-autorstwo i powstanie

Źródła mówią, iż Księga Zohar została przygotowana na podstawie rękopisu, który w II w.n.e. sporządził Szymon Ben Jochaj.

Jest to zdecydowanie jeden z najobszerniejszych żydowskich tekstów, gdyż całość składa się z przeszło 2400 stron.

 

księga-zohar.jpg
Księga Zohar fot.depositphotos.com

 

Do XX wieku wydrukowano zaledwie dwie pełne wersje tej księgi.

W treści znajdujemy 20 mistycznych traktatów, które opisują boską naturę, powstanie świata, kształt świata, naturę duszy, odkupienie, grzech, dobro i zło oraz inne.

Dla osoby niezwiązanej z tematyką cały opis może zdawać się, stanowić opowiadanie o sensie istnienia, o Bogu i związanymi z nim zagadnieniami.

Zohar spisany został w formie legendy, co sprzyja zainteresowaniu czytelnika.

Traktaty opisują przechadzkę Mistrza Miszny Szymona Ben Jochaja z synem Eleazarem oraz uczniami i przyjaciółmi.

 

księga-zohar-eleazar.jpg
Męczeństwo Eleazara fot.depositphotos.com

 

Opisane zostały prowadzone przez nich rozmowy i rozważania, które skłaniają do refleksji nad ludzką oraz boską naturą.

Księga Zohar stanowi po dzień dzisiejszy jeden z najważniejszych tekstów mistyki żydowskiej oraz średniowiecznej kabały.

Obydwa te środowiska interpretują ją nieco inaczej.

Dla kabalistów jest ona pomostem, wyznaczeniem ścieżki do rozwoju duchowego.

Pośród Żydów księgi mają wielkie znacznie, gdyż zawierają słowo, a na początku było słowo, pochodzące od Boga.

Żydzi o Zoharze

Ukazanie się Księgi Blasku wyzwoliło komentarze Rabinów, którzy niemal z automatu uznali ją za tekst heretycki i silnie nieortodoksyjny.

Zastanawia jednak fakt, iż ci sami, którzy potępiali księgę, przez lata ją studiowali i komentowali.

 

 

księga-zohar.jpg
Księga Zohar fot.depositphotos.com

 

Stała się więc również dla nich swoistą zagadką i poszukiwaniem odpowiedzi.

Księga Zohar to herezja?

Wysoki poziom herezji ujawniał się z oddziaływania Księgi Zohar wielokrotnie w historii.

W połowie XVII wieku pojawił się z ogromną siłą ruch mesjański Sabataja Cwi, a już w zaledwie sto lat później mesjanizm Franka.

Ci drudzy głosili, że jedynie w Księdze Blasku znajdują się prawdziwe nauki Mojżesza.

Takie ruchy religijne pojawiały się z wielką siłą i po pewnym czasie niemal samoistnie ulegały zniszczeniu i znikały.

Jednakże w wielu krajach do dnia dzisiejszego mamy masonów.

Każdy z powyższych nurtów w szerokim lub ograniczonym stopniu czerpał z Kabały.

Żydzi uznają Torę za tak wielką świętość, że jakikolwiek nieprzychylny komentarz czy określenie jej fragmentu w sposób innych niż oni go przyjmują, będzie dla nich herezją i nie zgodzi się z ortodoksyjnością.

 

tora-zwój.jpg
Zwój Tory żydowskiej i złota świeca Menora fot.depositphotos.com

 

Żyd przyjmuje słowo jako powiedziane przez Boga i wystarcza mu prosta interpretacja Tory.

Kabaliści

Kabaliści natomiast nie zgadzali się z prostotą sensu w Torze, doszukiwali się w niej niejasności i nie przyjmowali jej sensu literalnego.

Przemawiało przez nich niezadowolenie oraz pewien rodzaj mrocznego niepokoju.

Możliwość znalezienia nadinterpretacji bądź po prostu innego spojrzenia w Księdze Zohar sprawiło, że stała się ona dla nich wyznacznikiem do lepszego poznania siebie, do pokonywania kolejnych stopni w duchowym rozwoju.

 

księga-zohar-rozwój=duchowy.jpg
fot.depositphotos.com

 

Widać tu również pomysłowość w psychologicznym oddziaływaniu poglądów, jakie przedstawiali i szerzyli piersi Kabaliści i które są przekazywane w kolejnych pokoleniach do dzisiaj.

Czym jest Zohar?

Księga Zohar, inaczej Księga Blasku jest zbiorem komentarzy, interpretacji innych pism.
Stworzona została wieki po swoim faktycznym powstaniu.

W II wieku powstał rękopis, jednak został zapomniany bądź ukryty – być może świat nie był gotowy na takie rozważania.

Opowiadania mogły stanowić proste analizy mistyka i myśliciela, jednak wiara ludzi i przekonania, a także potrzeba posiadania wytłumaczenia sprawiły, że stała się istotnym tekstem kabalistycznym oraz żydowskim.

 

żydzi-księga-zohar.jpg
fot.depositphotos.com

 

Jej obszerność sprawia, że jest niezwykle trudna do zgłębienia w całości i jej pełne zrozumienie oraz poczynienie własnych interpretacji wymaga poświęcenia lat pracy na studiowanie zawartości.

Zdaje się, że określone wspólnoty religijne potrafią odnaleźć mistycyzm i głębszy sens i wersetach Księgi Zohar.

Różnorodność pism znanych ludzkości sprawia, że na tle wiary pojawiają się konflikty i z wielką siłą bucha nietolerancja.

Większość ludzi potrzebuje wiary, własnego wyznania, jakiegoś bóstwa, które umożliwi im codzienne funkcjonowanie, pokładanie ufności i jednocześnie doda siły do znoszenia trudów życia.

Tak więc wiara jest koniecznością dla większości z nas, jednak to w co wierzymy, co jest możliwe do ogarnięcia dla naszego umysłu, zależy już jedynie od nas samych, naszej percepcji świata, umysłu, serca oraz duszy.

Prawdopodobnie dla wielu z nas taką właśnie drogą i jednocześnie ostoją będzie mistyczna Księga Zohar.

Księga Zohar (en) kupisz tutaj kliknij

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

 

Komentarze