KAMIENNA MAPA Z BASZKIRII – PRZYPADKOWY TWÓR NATURY CZY DZIEŁO NIEZNANEJ CYWILIZACJI?

kamienna-mapa-z-baszkirii.jpg

Kamienna mapa z Baszkirii sprzed milionów lat znaleziona przez uczonych z Uniwersytetu Baszkirskiego wywołała mnóstwo kontrowersji na temat wyobrażenia o historii ludzkości. Jakie tajemnice kryje w sobie to niezwykłe znalezisko? Czy jest to przypadkowy twór natury? A może jednak 120 mln lat temu jakaś cywilizacja była zdolna stworzyć tę mapę?

Odkrycie kamiennej mapy z Baszkirii

Pod koniec minionego stulecia znany rosyjski badacz Aleksander Czuwyrow – profesor Uniwersytetu Baszkirskiego przeszukując stare dokumenty, natrafił na informację o zagadkowym kamieniu, który to spoczywa w pobliżu wsi Czandar w Baszkirii.

Zafascynowany tą informacją postanowił go odnaleźć.

Po intensywnych poszukiwaniach na miejscu udało mu się odkryć kamienną, białą płytę pokrytą siecią zagadkowych znaków.

Badacze byli zaskoczeni rozmiarami kamiennej płyty, której wysokość wynosiła aż 148 centymetrów, szerokość – 106 centymetrów, natomiast grubość – 16 centymetrów.

Z kolei jej ciężar przekraczał tonę.

kamień-daszki.jpg

Znalezisko to nazwano „kamieniem Daszki” na cześć wnuczki Czuwyrowa, który to był obecny podczas tego niesamowitego odkrycia.

Według wielu uczonych owa kamienna płyta przedstawia mapę regionu uralskiego sprzed 120 milionów lat.

Ten istotny fakt miały potwierdzić szczegółowe analizy przeprowadzone przy pomocy wojska.

Ta kamienna mapa stanowi prawdopodobnie tylko część gigantycznej mapy tego regionu, której pozostałe fragmenty mogą znajdować się gdzieś w pobliskiej okolicy.

Do dziś wielką tajemnicą pozostaje kwestia pochodzenia tego niecodziennego znaleziska, bowiem domniemana mapa faktycznie powstała przed kilkudziesięcioma milionami lat, a do jej stworzenia bez wątpienia wymagana była bardzo zaawansowana technologia.

Co przedstawia kamienna mapa z Czandar?

Odkryta 21 lipca 1999 roku kamienna mapa z Baszkirii jest bez wątpienia prawdziwą, wypukłą mapą wykonaną nieznanym sposobem.

Na płytę poza rzeźbą terenu zostały naniesione urządzenia hydrotechniczne, wśród których można wymienić system kanałów o długości dwunastu tysięcy kilometrów czy ówczesne tamy i zapory wodne.

W pobliżu kanałów widnieją zaznaczone place w kształcie rombów o nieznanym dotąd przeznaczeniu.

Ponadto na mapie znajdują się napisy.

Po odkryciu mapy wielu badaczy historycznych uważało, że owe napisy zostały napisane w języku starochińskim, ale nieco później badania dowiodły, że owa tajemnicza mapa nie jest pochodzenia chińskiego.

Do tej pory nie udało się odczytać tego hieroglificzno-sylabowego pisma.

Co więcej, na mapie wykutej w kamieniu uczeni zdołali dostrzec bieg rzek oraz istotne wzniesienia tego terenu.

kamienna-mapa-baszkirii.jpg

Znajdujące się pośrodku płyty wgłębienie to najprawdopodobniej kanion ufijski, który z biegiem lat zniknął na skutek ruchu płyt tektonicznych.

Zaznaczenie kanionu świadczy o niekwestionowanej autentyczności tej mapy.

Z czego zbudowany jest kamień Daszki?

Znaleziona płyta składa się z trzech charakterystycznych warstw.

Jej podstawę o grubości 14 centymetrów stanowi dolomit.

Z kolei druga warstwa została wykonana ze szkła diopsydowego.

Co ciekawe, technologia obróbki tej warstwy jest nieznana współczesnej nauce.

Natomiast trzecia warstwa mająca grubość 2 mm składa się z wapiennej porcelany, co sprawiło, że mapa została dobrze zabezpieczona przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Badacze są zgodni co do tego, że płaskorzeźba znajdująca się na płycie z pewnością nie została wykuta ręcznie przez starożytnego kamieniarza.

Nie ma cienia wątpliwości, że została wykonana mechaniczna obróbka kamienia przy pomocy bardzo precyzyjnych urządzeń.

Kamienne znalezisko do dziś owiane tajemnicą

Badania materiałów z baszkirskiego znaleziska zostały przeprowadzone w znanym Centrum Historycznej Kartografii w amerykańskim stanie Wisconsin.

Okazały się one zaskakujące.

Według opinii amerykańskich badaczy podobna mapa mogła mieć tylko i wyłącznie przeznaczenie nawigacyjne, a co więcej można ją było wykonać tylko z użyciem zdjęć satelitarnych.

Obecnie w USA trwają prace nad stworzeniem podobnej przestrzennej mapy świata, ale nie jest to łatwe zadanie.

Otóż problem tkwi w tym, że przy tworzeniu map trójwymiarowych potrzebna jest obróbka ogromnej masy liczb.

W związku z tym do jej wykonania potrzebne są nowoczesne komputery oraz zdjęcia wykonane ze znacznej wysokości.

Zatem w jaki sposób miliony lat temu została stworzona taka mapa?

Znalezisko to jest owiane tajemnicą, a badacze do dziś nie znają odpowiedzi na to istotne pytanie.

Czyżby mapa ta została stworzona przez cywilizację, która miliony lat temu żyła i poruszała się w powietrzu?

Niezwykle ważny jest tutaj fakt, aby zdać sobie sprawę, że ludzkość potrzebowała aż 120 milionów lat, aby osiągnąć taki stopień rozwoju, w którym to znajdowała się cywilizacja zdolna stworzyć taki artefakt jak kamienna mapa z Baszkirii.

⇒ Czytaj także: MAPA PIRI REISA – „GPS”, KTÓRY WYPRZEDZAŁ SWOJE CZASY

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze