GŁAZ JUDACULLA – TAJEMNICA LEGENDY INDIAN CHEROKEE

głaz-judaculla.jpg
Głaz Judaculla

Głaz Judaculla to tajemnicza skała w Karolinie Północnej w hrabstwie Jackson. W całości pokryty jest petroglifami o nieznanym pochodzeniu, których jak dotąd nikt nie był w stanie przetłumaczyć. Dla Indian z plemienia Cherokee kamień ten ma szczególne znaczenie, a wszystko przez legendę o olbrzymie Judaculli…

Głaz Judaculla

Miejsce, w którym znajduje się głaz, było świętym miejscem dla Indian z plemienia Cherokee przed kolonizacją Ameryki Północnej.

Sam głaz ma kształt nierównej skały.

głaz-judaculla.jpg
Głaz Judaculla

Wykonany jest z kamienia steatytowego (kamienia o niezwykłych możliwościach akumulacji ciepła).

Pokrywa go ok. 1500 petroglifów, których powstanie określa się prawdopodobnie między 2000 a 3000 p.n.e.

To, co przedstawiają, do dziś pozostaje wielką zagadką.

Legenda Judaculli

Olbrzymi kamień swoją nazwę zawdzięcza Indianom z plemienia Cherokee.

Według jednej z legend prehistoryczny potwór zamieszkujący w górach, podczas przeskoku z jednej skały na drugą, wylądował na tym właśnie kamieniu i odbił na nim swój siedmiopalcowy odcisk dłoni.

Zgodnie z inną legendą Judaculla był olbrzymem, który miał skośne oczy i nadludzkie moce.

Za żonę wybrał sobie młodą pannę z plemienia Cherokee, ale matka i brat panny młodej pragnęli powrotu dziewczyny po tym, jak Judaculla zabrał ją do świata duchów.

Aby przywrócić pannę młodą do świata żywych, zarówno matka, jak i brat mieli pościć przez siedem dni pod jaskinią, w której mieszkała wraz z innymi duchami.

Jednak po sześciu dniach brat dziewczyny uległ i zjadł kawałek mięsa.

Judaculla postanowił ukarać brata swojej ukochanej.

Przeszedł do świata fizycznego przez tajemniczą skałę – znaną dziś jako głaz Judaculla.

głaz-judaculla.jpg
Głaz Judaculla i postać olbrzyma na tablicy informacyjnej

Będący w stanie gniewu olbrzym zabił brata oblubienicy piorunem.

Był zdruzgotany tym, że jego ukochana chciała wrócić do swego ziemskiego plemienia.

Judaculla odmówił porzucenia swojej żony i w ten sposób doszło do konfrontacji z przedstawicielami Cherokee.

Ostatecznie olbrzym, który pragnął zatrzymać oblubienicę w świecie dusz, wyraził zgodę na to, aby wszyscy odważni i wierni z plemienia mogli wejść po śmierci do życia wiecznego w duchowym świecie.

Po zawarciu układu plemię odkryło tajemnicze znaki na głazie Judaculla.

Od tego czasu wierzono, że skała jest miejscem przejścia ze świata fizycznego do świata duchowego.

Podobno nocą wydobywają się z niej jęki i dziwne dźwięki.

Tajemnice petroglifów

Teorie dotyczące tego, co przedstawiają petroglify na głazie, są różnorodne.

Dla tych, którzy wątpią w starożytną legendę o Judaculli, zaproponowano inne wyjaśnienia.

Niektórzy historycy uważają, że rysunki wyryte w kamieniu są przedstawieniem bitwy o Taliwę, gdzie Cherokee pokonali plemię Zatoki w 1755 roku.

Jednak archeolodzy i geolodzy obalają tę teorię, ponieważ Indianie z plemienia Cherokee nie byli znani z rytowania wydarzeń swej historii na kamieniu lub skale.

petroglify-judaculla.jpg
Petroglify na głazie Judaculla

Byli też archeolodzy, którzy wysnuwali inne teorie.

Uważano, że głaz Judaculla jest pokryty symbolami religijnymi z zakodowaną wiadomością, tajnym szyfrem istot z innej planety lub graficzną pozostałością po plemieniu żyjącym pod koniec epoki lodowcowej.

Do dziś nie udało się ustalić, co tak naprawdę przedstawiają petroglify na głazie Judaculla, ani kto jest ich twórcą.

Obecnie kamień szybko eroduje i ulega uszkodzeniom.

Hrabstwo Jackson udostępnia głaz Judaculla zwiedzającym tylko w ciągu dnia i próbuje robić wszystko, by zachował swój pierwotny wygląd.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze