EWANGELIA LIESBORNA I TAJEMNICZE KOŁO MODLITEWNE

Ewangelia-Liesborna.jpg
Ewangelia Liesborna foto.depositphotos.com

Ewangelia Liesborna to średniowieczny rękopis pochodzący z czasów ottońskich. Księga ta uważana jest za jedną z najcenniejszych ewangelii na świecie. Aż do 1803 roku była stałym elementem wyposażenia opactwa Liesborn (dzisiejszy powiat Warendorf). Później była wystawiana na aukcjach na całym świecie. W 2017 roku władze Warendorf mogły odkupić egzemplarz za kwotę 3 milionów euro. Dlaczego jest aż tyle warta?

Opactwo Liesborn

Lesborn to miejscowość położona w dzisiejszym Wadersloh w powiecie Warendorf w Niemczech.

Miejsce to jest prawdopodobnie najlepiej znane z istnienia dawnego opactwa benedyktynów, opactwa Liesborn.

Zgodnie z miejscową legendą klasztor założono w 785 r.

Początkowo opactwo Liesborn było klasztorem dla kobiet, jednak w 1131 r. biskup Münster wygnał je z zajmowanej siedziby i na ich miejsce powołano wspólnotę mnichów benedyktyńskich.

Niemniej jednak, w czasie, gdy siostry były odpowiedzialne za opiekę nad opactwem, powstała Ewangelia Liesborna.

Najcenniejsza ewangelia na świecie

Po wnikliwych analizach teksty eksperci badający rękopis stwierdzili, że Księga Ewangelii Liesborna została napisana pod koniec X wieku naszej ery.

Niektórzy uważają, że księga została zamówiona przez przeoryszę klasztoru o imieniu Berthildis, która zamówiła ją dla kobiet wstępujących do ​​jej klasztoru.

W średniowieczu księgi ewangeliczne były uważane za ucieleśnienie Słowa Bożego, za jego fizyczną reprezentację, dlatego ani nie oszczędzano na ich tworzeniu, ani na ich bogatym wyglądzie.

Księga Ewangelii Liesborna nie była wyjątkiem.

Ewangelia-Liesborna.jpg
Ewangelia Liesborna (źródło: internet).

Poszczególne karty w formacie 30 na 24 cm są wykonane z pergaminu, do którego potrzebna była skóra z 85 sztuk bydła.

Tekst pisany w jednej kolumnie z 24 wierszami przedstawia treść czterech Ewangelii i Credo oraz prezentuje kanoniczne tablice.

Księga oprawiona jest w kawałek dębu z pięknym reliefem z XV wieku na przodzie, ukazującym scenę ukrzyżowania Chrystusa.

Ewangelia-Liesborna.jpg
Ewangelia Liesborna – oprawa (źródło: internet)

W każdym rogu przedniej oprawy umieszczono symbole reprezentujące ewangelistów – anioł dla Mateusza, lew dla Marka, wół dla Łukasza i orzeł dla Jana.

Oryginalna oprawa była barwiona w kolorze czerwonym, niebieskim, złotym i „cielistym”.

Dziś pozostał tylko czerwony i niebieski.

Dzieło diakona Gerwardusa

Tak naprawdę nie wiadomo, kto był pierwotnym autorem księgi.

Utracono także nazwisko rzemieślnika, który wykonał tak imponującą oprawę.

Podobnie wraz z upływem czasu zapomniano imiona wielu pisarzy, którzy skopiowali Ewangelię Liesborna.

Jednak jeden z kopistów dokonał czegoś niezwykłego jak na tamte czasy.

U dołu 337 strony znajduje się prosty kod, w którym sprytnie zamieniono samogłoski ze spółgłoskami.

W ten oto sposób pisarz zakodował i ukrył informację dla potomnych.

Tłumaczenie tego zdania brzmi: „Diakon Gerwardus napisał tę książkę w pierwszym roku swoich święceń”.

Było to ok. 980 roku.

Tajemnicze koło modlitewne

Na szczególną uwagę zasługuje odkryte niedawno w księdze koło modlitewne.

Badacze sugerują, że zostało ono dodane później, niż została napisana Ewangelia Liesborna, dopiero w XII wieku.

Koło modlitewne składa się z opisanych po łacinie koncentrycznych kół i dzielących je promieni.

Są tam wypisane m.in. dary ducha świętego, cytaty z Modlitwy Pańskiej i wydarzenia z życia Jezusa.

Ewangelia-Liesborna.jpg
Ewangelia Liesborna – koło modlitewne (źródło: internet)

W centrum koła znajduje się słowo „Bóg”.

Do dziś nikt tak naprawdę nie wie, w jaki sposób używano koła modlitewnego.

Niektórzy sugerują, że trzeba analizować je koło po kole, skupiając się na napisanych tam słowach, inni, że należy modlić się, podążając po kolei za każdym promieniem w danym kole.

Z pewnością bez instrukcji osoby, która je stworzyła, ciężko będzie badaczom ustalić, jak prawidłowo ma być używane to tajemnicze koło.

Niemniej jednak Ewangelia Liesborna należy do unikatowych na skalę światową i bardzo wartościowych dzieł religijnych z okresu średniowiecza.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze