SZTUCZNA INTELIGENCJA – MASZYNOWE CZŁOWIECZEŃSTWO

sztuczna-inteligencja.jpg

Sztuczna inteligencja to niebezpieczne wyzwanie technologiczne w historii naszego współczesnego świata. Czym ona właściwie jest? Warto ten stan zmienić, gdyż eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych kilku lat nasz świat opanują wytwory sztucznej inteligencji, które będą w stanie zaspokoić wszystkie ludzkie potrzeby, bez których nie będziemy mogli się obejść. Homo… Continue reading

ANTYGRAWITACJA – UKRYWANA TECHNOLOGIA

antygrawitacja.jpg

Antygrawitacja, mimo że jest typowym zaprzeczeniem znanych praw fizyki i jak głosi encyklopedia to tylko „hipotetyczne oddziaływanie odpychające się mas i dotychczas nie potwierdzono istnienia antygrawitacji”, wciąż budzi wielkie zainteresowanie w świetle badań naukowych. Niektórzy fizycy twierdzą, że istnienie antygrawitacji jest niezaprzeczalnym faktem. Wyjaśniają to, mówiąc, że przecież mamy materię… Continue reading